Hoppa till innehållet

Tulipysäkki

Genom Tulipysäkki-verksamheten ingriper man i olovlig hantering av eld bland barn och unga under 15 år. Verksamheten är ett samarbete mellan Helsingfors räddningsverk och andra städers myndigheter.

Arbetet med barn omfattar tillfällen för elevgrupper i skolor samt interventionsdiskussioner med barn som blivit fast för att olovligt ha hanterat eld och deras familjer.

Målet med verksamheten är att hindra avsiktligt anläggande av eldsvådor och att hjälpa barnet att förstå följderna av handlingen. Genom ett verksamhetssätt för omedelbart ingripande strävar man också efter att förebygga övriga olyckor och hot om marginalisering.

Du kan be om mer information om Tulipysäkki-utbildningen med blanketten för begäran om utbildning.
Information om ett barn eller en ung som antänder kan skickas elektroniskt.