Hoppa till innehållet

Utrymningsarrangemang

Vid en brand eller annan nödsituation ska det vara möjligt att tryggt avlägsna sig från byggnaden eller området där tillställningen ordnas. Utrymningsvägarna (=utgångarna) ska vara framkomliga och hinderfria. Dörrarna ska gå att öppna i utrymningsriktningen och vara lätta att öppna i nödfall. Det ska finnas minst två separata, ändamålsenligt placerade utgångar från byggnaden eller området där tillställningen ordnas.  Förbindelsevägen till en utgång får vara högst 45 meter.

Utgångarnas sammansatta minimibredd räknas ut på basis av antalet deltagare i lokalen eller tillställningen. Utgången ska vanligtvis vara minst 1 200 mm bred. Om personantalet är högst 60 kan en av utgångarna vara 900 mm bred. Utgångarnas sammanlagda minimibredd är 1 200 mm för de första 120 personerna och minimibredden ökar med 400 mm för varje påföljande 60 personer.

 

ANTAL PERSONER

UTGÅNGARNAS SAMMANLAGDA BREDD  (mm)

≤ 60

 1 200 + 900

120

1 200 + 1 200

300

1 200 + 1 200

360

2 800

420

3 200

480

3 600

540

4 000

600

4 400

1000

7 200

2000

14 000

5000

34 000

10 000

67 200

Under offentliga tillställningar ska utgångarna och förbindelsevägarna till dem vara utrustade med säkerhets- och signalbelysning. 

Ytterligare information

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017 6 kap.
Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader 805/2005.
Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem (687/2015)
SFS-EN 183