Hoppa till innehållet

Räddningsskolan

Helsingfors Räddningsskola är en del av räddningsverkets kompetenscentrum. Vid Räddningsskolan utbildas räddare och brandförmän för räddningsverkets behov. Räddningsskolans undervisningsplan följer Räddningsinstitutets undervisningsplan men har kompletterats med studier i enlighet med huvudstadens särdrag.
Dessutom sörjer kompetenscentret för räddningsverkets kompetenskontroll och fortbildningen av anställda samt ordnar kurser för olika målgrupper.

Räddningsskolans kontaktuppgifter

Räddningsskolans rektor Matti Waitinen, tfn (09) 310 31250
E-post: pelastuskoulu.kanslia@hel.fi
E-postadresserna till personalen har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Besöksadress:
Stillahavsgatan 1
00220 Helsingfors

Postadress:
Helsingfors stads räddningsverk
Räddningsskolan
PB 112
00099 Helsingfors stad