Hoppa till innehållet

Att väja för ett utryckningsfordon

Var alltid vaksam i trafiken och fokusera endast på körandet. Titta med jämna mellanrum i backspeglarna. Gör ingenting annat samtidigt som du kör. Även om du endast i ett par sekunder tittar på till exempel telefonen, rör sig bilen under den tiden tiotals meter framåt. Lyssna heller inte med så hög volym på musik att du inte hör den övriga trafiken.

Om du följer ovan nämnda råd, upptäcker du oftast ett utryckningsfordon först genom sirenerna. I stadsmiljöer, där ljudet ekar mellan byggnaderna från alla håll, är det ofta svårt att höra från vilket håll utryckningsfordonet kommer, men det hjälper dig ändå att förbereda dig på att agera så att hjälpen når fram snabbare.

Om ett utryckningsfordon närmar sig bakifrån, bli inte nervös och gör inga snabba rörelser. Om det är möjligt, undvik att stanna eftersom du genom att stanna grötar till trafiken vilket leder till att utryckningsfordonet inte får det utrymme det behöver. Försök alltid att i första hand väja till höger, och visa det med blinkern. Om du inte lyckas skapa tillräckligt med utrymme för utryckningsfordonet genom att väja, kör lugnt framåt och väj undan genom att blinka så snart du hittar en lämplig plats.

Du kan också köra mot rött ljus för att väja, om det är nödvändigt. Likaså kan du med ditt fordon stänga av ett övergångsställe eller en korsning och därmed förhindra att den korsande trafiken kommer i vägen för utryckningsfordonen. Det här görs emellertid på eget ansvar och vid en eventuell skadehändelse ansvarar den som kört mot rött ljus för följderna.