Hoppa till innehållet

Brand

I brandfall måste man handla snabbt, men utan att förhasta sig. Det är omöjligt att lista alla nödvändiga åtgärder i rätt ordning, eftersom alla situationer är olika. Man bör dock alltid försöka rädda personer som är i fara och varna andra om branden, samt ringa ett nödsamtal till 112. Dessutom är det en bra idé att försöka på första släckning i den mån som de egna förmågorna tillåter med hjälp av tillgängliga första släckningsutrustning.

Räddning/att rädda sig från en brinnande lägenhet

Gör omedelbart en nödanmälan när du uppmärksammar en eventuell nödsituation. Ring utan att tveka till det allmänna nödnumret 112. Berätta klart och lugnt vad som har skett. Svara på de frågor som nödcentraloperatören ställer och avsluta inte samtalet innan du fått tillstånd. Följ de instruktioner som operatören har gett dig.

Gå inte in i en rökfylld korridor! Under en brand uppstår olika brandgaser. Dessa brandgaser kan vara dödligt giftiga, och under bränder kan inandning av heta gaser snabbt leda till medvetslöshet och skador på lungblåsorna.

Kryp vid behov under röken och hettan. Man bör avlägsna sig omedelbart från ett rökfyllt utrymme genom att hålla sig så lågt som möjligt för att undvika att andas in rökgaser och för att lättare hitta utfarter. Ifall du trots allt tvingas röra dig i ett rökfyllt utrymme, rör dig lågt, känn på dörrar för att se hur heta de är innan du öppnar dem, och försök att konsekvent röra dig mot en väg ut.

Räddning via balkong. Ifall du inte kan slippa ut genom de vanliga rutterna, stäng dörrarna som leder till det brinnande rummet. ROPA PÅ HJÄLP. Ifall din lägenhet har en balkong, gå ut på den och stäng dörren efter dig. Gå inte ut på balkongen ifall eldsvådan är under dig.

Räddning via trappuppgång. Ifall det inte finns mycket rök i trappuppgången kan du rädda dig genom den. Kom ihåg att stänga dörren till din lägenhet! Använd inte hissen. Efter att du kommit ut, förbli på samlingsplatsen. Ifall du märker att någon inte sluppit ut ur byggnaden, meddela räddningsmyndigheterna. Återvänd inte till byggnaden, räddningsverksamheten är på brandkårens ansvar!

Att skydda sig inomhus och att avgränsa branden. För att förhindra att branden sprider sig ska man försöka avgränsa branden. Att stänga dörrar är ett enkelt men effektivt sätt att avgränsa branden. Varje stängd dörr förhindrar branden från att sprida sig och ger brandkåren mer tid. Täta vid behov till glapp i dörren med till exempel blöta handdukar. Undvik att andas in brandgas. Om du inte kan avlägsna dig säkert, stanna inne och meddela brandkåren att du är i huset (t.ex. genom att ropa från fönstret eller ringa nödnumret 112). Brandkåren hjälper dig att komma ut.

Varna andra, även de som inte är i omedelbar fara.

Släckning. Rätt vald och effektiv primärsläckningsutrustning är en oskattbar hjälp när det brinner. I lägenheter är primärsläckningsutrustning inte obligatorisk enligt lag, men det lönar sig ändå att åtminstone skaffa sig en tillräckligt stor släckningsfilt eller en handbrandsläckare. För att kunna använda utrustningen ifall det blir aktuellt lönar det sig att träna användningen av dem eller åtminstone bekanta sig med hur de fungerar genom att på förhand läsa anvisningarna som är tryckta på dem.

Den vanligaste primärsläckningsutrustningen:

  1. Släckningsfilt
  2. Handbrandsläckare
  3. Snabbrandpost
  4. Pytsspruta
  5. Brandhink

Guidning I olika olyckssituationer kan välskött guidning se till att professionell hjälp snabbt kan hitta fram till olycksplatsen. Många förorter eller kvarter kan vara obekanta för räddningsmanskapet. Om adressmärkningarna dessutom är något oklara från början blir guidning ännu viktigare. Guidens uppgift är att vara synlig för räddarna som är på väg så att de fäster sin uppmärksamhet vid guiden. Du kan göra dig själv mer synlig genom att vifta med armarna eller blinka med en ficklampa i mörkret.