Hoppa till innehållet

Fall i vattnet

Ifall man faller i vattnet är det alltid fråga om en farosituation som bör tas på allvar. Drunkning kan ske i en blink, så kunskap och vetskap om vad man ska göra i en sådan situation kan rädda livet.

Räddning från vattnet

 • Håll dig lugn, andas djupt, låt dig inte gripas av panik. Om du är lugn kan du tänka mer rationellt och har större förtroende för dig själv och din förmåga att klara av situationen, vilket ger dig mer krafter att överleva.
 • Ropa på hjälp, vissla i visselpipan som eventuellt är fäst i din flytväst.
 • Försök klättra tillbaka upp på båten eller bryggan.
 • Vrid ut så mycket vätska som möjligt från dina kläder för att undvika förfrysning.
 • Kalla vid behov hjälp till platsen genom att ropa eller med en mobiltelefon, ifall den är skyddad i ett vattentätt fodral eller påse.

Räddning av person i vatten

 • Kalla på hjälp genom att ropa eller med din mobiltelefon innan du börjar försöka räddning.
 • Ifall du är ute med båt, styr båten sakta och försiktigt så att du har vinden i ryggen när du närmar dig personen som ska räddas. Försök komma så nära som möjligt. Upprätthåll synkontakt med personen som ska räddas hela tiden.
 • Lugna ner personen i vattnet och säg att hjälp är på väg. Ifall personen som ska räddas är lugn minskar det på risken att drunkna.
 • Förbli även själv lugn.
 • Använd dig av ett flytande hjälpmedel, t.ex. en livboj, eller ett långt hjälpmedel såsom ett rep, en paddel eller en åra. Räck eller släng hjälpmedlet åt personen som ska räddas. Hjälp upp personen i båten eller till stranden.
 • Uppmärksamma under räddningen att personen i vattnet inte nödvändigtvis kan agera på egen hand. Personen kan ha fått ett slag eller ett sjukdomsanfall.
 • Granska personens tillstånd och ring 112. Ge vid behov första hjälpen.