Hoppa till innehållet

Handla på rätt sätt i olyckssituationer

I olyckssituationer har var och en skyldighet enligt lagen att stanna på olycksplatsen, påbörja räddningsåtgärder enligt den egna förmågan samt att göra en nödanmälan. Hjälp alltid om du kan – släck en början till en brand, ge första hjälpen, varna, guida och ring nödnumret 112. Fortsätt dina egna räddningsåtgärder tills det att professionell hjälp anländer.

En nödsituation kan till exempel orsakas av ett sjukdomsanfall, ett olycksfall, en trafikolycka, en brand, vattenskada eller annan händelse där människor, djur, egendom eller miljön utsätts för fara.

Var och en som uppmärksammar eller får vetskap om att en brand har antänts eller att en olycka har skett eller eventuellt kommer att ske och inte omedelbart kan förhindra detta, är skyldig att utan dröjsmål meddela om detta till personer som är i fara, att göra en nödanmälan samt att i mån av sina egna färdigheter påbörja räddningsåtgärder. Det viktigaste är att rädda människor och att varna om olyckan.

 

Brand

Räddning/att rädda sig från en brinnande lägenhet.

Mer information

Trafikolycka

Handla på rätt sätt i trafikolyckan.

Mer information

Fall i vattnet

Handla på rätt sätt i vattnet.

Mer information

Oljeskador

Handla på rätt sätt i oljeskadan.

Mer information

Ett skadat djur

Handla det skadade djuret på rätt sätt.

Mer information

Utryckningsfordon i trafiken

Handla i trafiken på rätt sätt.