Hoppa till innehållet

Oljeskador

Det är förbjudet att släppa ut olja i terrängen, jordmånen, vattendrag eller avlopp.

Ifall en olycka sker ska man begränsa oljans utbredning till ett så litet område som möjligt och förhindra att ytterligare skada sker. Meddela omedelbart räddningsverket om situationen och avlägsna det läckta ämnet från marken eller vattnet. Räddningsverket ansvarar alltid för bekämpning på land.