Hoppa till innehållet

Trafikolycka

I trafikolyckor måste man handla snabbt, men utan att förhasta sig. Situationerna kan vara mycket olika varandra och även väglaget varierar mycket mellan olika årstider. Det är viktigt att man modigt börjar hjälpa och att man agerar på ett säkert sätt. Man ska även snabbt varna annan trafik. Om situationen kräver det bör man försöka rädda personer som skadats i olyckan och vid behov göra en nödförflyttning. Man bör göra en nödanmälan och i vissa fall är även första släckning nödvändig.

Säkerhet

 • Parkera ditt fordon på vägrenen i en säker plats
 • Aktivera bilens varningsblinkers
 • Gör dig själv synlig med hjälp av en reflexväst, reflexer eller lampor

Situationsbedömning

 • Gör en grov situationsbedömning genom att se och lyssna på vad som skett
 • Bedöm hur allvarlig olyckan är
 • Ta reda på mängden skadade och deras tillstånd

Åtgärder

 • Ifall det finns många som hjälper men ingen som leder verksamheten, kan uppgifterna till exempel fördelas på följande vis
  • Nödanmälan
   • Ring 112
   • Var har det skett; ge en exakt plats (t.ex. vägens namn, plats och fil)
   • Vad har skett; en enkel berättelse t.ex. (3 bilar i en frontalkrock, 3 skadade och alla fast i bilarna och medvetslösa...)
   • Lyssna på instruktionerna och agera enligt dem.
   • Stäng av telefonen först när tillstånd har getts.
   • Om 112 inte svarar genast, stäng inte av telefonen
  • Varnande
   • Varna andra som rör sig på vägen
   • Se till att varningstriangeln förs tillräckligt långt från olycksplatsen på den sida av vägen som trafiken kommer från
   • För även vid behov en andra varningstriangel i trafikens färdriktning
  • Första hjälpen
   • Ge första hjälpen enligt dina förmågor, hjälp i den ordning som du hittar offer. Livräddande första hjälpen ska dock ges först till alla!
   • Säkra de skadades andning och blodcirkulation
   • Förhindra kvävning genom att öppna andningsvägarna
   • Stoppa blödningar (särskilt kraftiga)
   • Se till att de skadade hålls varma
   • Håll de skadade under observation och lugna ner dem tills professionell hjälp anländer. Avlägsna dig inte från platsen utan tillstånd av yrkesmännen.
  • Nödförflyttning
   • Ska enbart utföras ifall det krävs för att rädda ett liv, till exempel om en patient inte själv slipper ut ur en brinnande bil
  • Första släckning
   • Med den utrustning som är tillgänglig