Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Arabian peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu. Oppilas voi käydä samaa koulua ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.

Arabian peruskoulussa jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja kouluyhteisöön. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Haluamme kasvattaa vastuuntuntoisia, kriittisesti ajattelevia ja hyvän yleissivistyksen omaavia nuoria, jotka osaavat käyttää muotoiluajattelua asioiden ratkaisemisessa. Laadukkaalla oppimisella ja sinnikkyydellä oppilaat saavuttavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. (Arabian peruskoulun opetussuunnitelma 2016)

Koulun toiminta-ajatus:

Ajattelun taidot  
Rakentava vuorovaikutus  
Arjen turvallisuus                           
B-vaihtoehto: jos A-vaihtoehto ei toimi, muotoillaan parempi.  
Ilo oppia ja kokeilla  
Alueen luonto, taide ja historia  

Painotamme muotoiluoppimista

Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1-9.

Arabian peruskoulu on Designmuseon kummikoulu.23.06.2020 08:20