Suoraan sisältöön

Painotettu opetus teknologialuokalla

Teknologialuokalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Teknologiakasvatusta sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Tuntimäärä on keskimäärin 30 h/vko kuten yleisluokallakin.  A-saksan tai A-espanjan opiskelijalla on keskimäärin 32 h/vko.

Valinnaisaineet on sisällytetty jo valmiiksi luokan opetussuunnitelmaan, jotta teknologiakasvatus toteutuu monipuolisesti. Oppilas voi halutessaan valita 8.-9. luokalle saksan TAI espanjan kielen - silloin tuntimäärä on keskimäärin 32 h/vko (valinnaisen kielen ryhmä toteutuu, jos vähintään 12 koulun oppilasta on valinnut ko. kielen). Mitään muita valintoja ei teknologialuokan oppilas voi tehdä.

Teknologiakasvatuksen toteuttaminen: 7. luokalla on tietotekniikan oppitunti (1h/vko), jossa opetetaan tieto— ja viestintätekniikan perustaitoja.


8. luokan kurssit -yhteensä 4 h/vko Teknologia ja design/kulttuuri: koostuu 2 vuosiviikkotunnin taito- ja taideaineiden opinnoista (käsityö 0,5 vvt, kuvataide 1 vvt, musiikki 0,5 vvt) sekä muusta teknologiakasvatuksesta (2 vvt).

Syyslukukauden kurssi on Design ja muotoilu, jonka sisältöjä ovat vaatesuunnittelu, älyvaate, e-tekstiili, sisustussuunnittelu ja muotoilu. Oppilaalla on iso valinnanvapaus kurssin sisällön toteuttamisessa. Kevätlukukaudella tavoitteena on toteuttaa kulttuurin ja/tai designin teemoista opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään kuvataiteen, käsityön, musiikin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aihealueita. Kurssin tuotos voi olla esimerkiksi esittävän taiteen teos, näyttely, muotinäytös, musikaali, konsertti, iltamat, juhlaesitys tai muu vastaava. Kurssi voidaan toteuttaa myös osana laajempaa oppiainerajat ylittävää opintokokonaisuutta.


9. luokan kurssit -yhteensä 6 h/vko Teknologiaa tutkien ja luoden  -kurssit koostuvat kotitaloudesta, käsityöstä ja kuvataiteesta -jokaista 1 vvt- ja muusta teknologiakasvatuksesta (3 vvt).

Syyslukukauden kurssi yhdistää kotitalouden ja fysiikan/kemian sisältöjä. Menetelmänä on tekemällä oppiminen, kurssin nimi esim. "Kemiaa keittiössä". Kevätlukukauden kurssin tavoitteena on tutkia, kehitellä ja kokeilla kuvataiteen, käsityön ja fysiikan/kemian yhteistyönä  monipuolisesti teknologiaa hyödyntäen. Oppilaat suunnittelevat sisältöä ja toteutustapoja yhdessä.

Teknologialuokalla 8-9-luokan käsityön, kotitalouden ja musiikin opinnot arvioidaan sanallisesti ja ne voivat korottaa kyseisen oppiaineen 7. luokan arvosanaa. Kuvataiteen kurssi arvioidaan numeroin viimeistään yhdeksännellä luokalla.

Katso myös opetussuunnitelma.


VALINTAKOE TULEVALLE TEKNOLOGIALUOKALLE (7. LK) 

on torstaina 2.2.2023 klo 9:00 (taukoineen runsaat 2 tuntia).

HAKU TEKNOLOGIALUOKALLE JA ILMOITTAUTUMINEN valintakokeeseen tehdään wilmassa 14.11.-7.12.2022: huoltaja kirjautuu omilla tunnuksillaan wilmaan, Lomakkeet-välilehdellä on esitäytetty "Oppilaskortti 7. luokalle." Huoltaja tarkistaa kortin kaikki tiedot ja ilmoittaa muuttuneet tiedot koulusihteerille (sähköpostitse/wilmassa). Huoltaja täyttää kortin kirjoittamalla painotetun opetuksen kohdalle teknologiakasvatuksen ja kouluksi Aurinkolahden peruskoulun. Täyttäkää wilman kortti mieluummin tietokoneella kuin kännykällä.

Jokainen teknologialuokalle hakeva osallistuu valintakokeeseen — siihen ei tule erillistä kutsua.

HUOM! Oppilas voi ilmoittautua yhteensä enintään viiteen eri painotukseen tai kaksikieliseen opetukseen tai muun kuin lähikoulun yleisluokalle. Kaikkiin  ilmoittaudutaan samalla kerralla wilmassa yo. ohjeen mukaisesti (huoltaja voi muuttaa oppilaan hakutoiveita hakuaikana). Jos oppilas hyväksytään johonkin painotettuun opetukseen tai esim. muun koulun yleisluokalle, on hänen otettava  paikka vastaan  ei ole mahdollista päästä enää oman lähikoulun yleisluokalle.

Lue lisää netistä https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/seiskaluokalle

VALINTAKOEOHJEET: 

Oppilaan on hyvä tulla koepäivänä 2. helmikuuta, Aurinkolahden peruskoulun pääovelle (Iiluodonpiha 1) noin klo 8:55.  Kirjoitusvälineet (kynä, kumi, viivain) mukaan! Mukaan saa ottaa myös juomapullon ja helposti syötävän välipalan.  HUOM! Ota mukaan myös sisäkengät tai -tossut. Matkapuhelinta ei oppilas saa käyttää lainkaan kokeen aikana  ei edes tauolla. Puhelimet kerätään oppilailta pois kokeen alussa. Puhelimen käyttö kokeen tai tauon aikana voi johtaa kokeen hylkäämiseen.

Kokeessa on kaksi osaa: 1. soveltava matemaattista ajattelua ja perusosaamista sekä luonnontieteiden osaamista mittaava koe,  2. soveltava kädentaitoja mittaava muotoilutehtävä.

Mikäli oppilas ei pysty sairauden vuoksi osallistumaan kokeeseen, on valintakokeen uusintapäivä torstaina 9.2.2023 klo 13 alkaen. Uusintapäivään osallistuminen edellyttää alkuperäisestä koepäivästä saatua, lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittamaa sairauslomatodistusta. Sairaudesta on ilmoitettava ja kokeesta sovittava opinto-ohjaaja Anja Laaksosen kanssa (puh. 050 522 6713) alkuperäisenä koepäivänä. 

Tieto hyväksytyistä postitetaan oppilaan kotiin maaliskuussa.

 27.01.2023 15:49