Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Aurinkokoulu, pääkoulu
4.-9. luokat
Käyntiosoite: Iiluodonpiha 1, 00990 Helsinki
PL 98307, 00099 Helsingin kaupunki.

Auringonpilkku, sivukoulu
1.- 5. luokat
Käyntiosoite: Villiruusunkuja 4, 00990 Helsinki
PL 98309, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 040 334 8900

Kanava, sivukoulu
1.- 3. luokat
Käyntiosoite Aurinkotuulenkatu 11
00990 Helsinki
PL 98315, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 040 653 2946

Koulusihteerit

Sari Stark
puh. 09 310 20328
sari.stark(at)hel.fi

Kati Korhonen
puh. 09 310 22350
kati.k.korhonen(at)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan puhelinnumero- sekä sähköpostiosoitteenmuutokset.
Nimi- ja osoitteenmuutokset päivittyvät kuntarekisterin kautta koulun oppilasrekisteriin.

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta:
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/peruskoulujen-ja-lukioiden-paatto-ja-erotodistusjaljennosten-tilaus

Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella:
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimialan-tilojen-varaaminen

Liikuntasalien tilavaraukset kouluajan ulkopuolella:
https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimialan-tilojen-ja-laitteiden-varaaminen

Rehtori Erja Ursin 
puh. 09 310 82704
erja.ursin(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Katja Nordström
puh. 09 310 71995
katja.nordstrom(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Mari Ahvio
puh. 050 401 3708
mari.ahvio(at)hel.fi

Opinto-ohjaaja Anja Laaksonen
puh. 050 522 6713
anja.laaksonen(at)edu.hel.fi
Luokat: 7CDE, 8ABCH, 9ABDEH

Opinto-ohjaaja Miikka Pienimäki, ma-ti
puh. 040 627 7510
miikka.pienimaki(at)edu.hel.
Luokat: 7AB, 8D, 9C

Laaja-alaiset erityisopettajat
Aleksi Huhtaniemi, Aurinkokoulu
puh.040 538 9726
aleksi.huhtaniemi(at)edu.hel.fi
Luokat: 7-9H, 7ABCDE, 8AB, 9BD

Milla Mäkikyrö, Aurinkokoulu
puh. 050 401 3714
milla.makikyro(at)edu.hel.fi
Luokat: 6BCD, 5-6E, 8CD, 9ACE

Marjukka Järvinen, Auringonpilkku
puh. 040 635 8058
marjukka.jarvinen(at)edu.hel.fi
Luokat: 2A, 3AB, 4AB, 4-5E, 5AB

Marina Pelgemäinen, Aurinkokoulu ja Auringonpilkku
puh. 040 865 5605
marina.pelgemainen(at)edu.hel.fi
Luokat: 4CDE

Saara Starczewski, Kanava
puh. 040 627 5860
saara.starczewski(at)edu.hel.fi
Luokat: 1BCD, 2BCD, 3CD
 
Erityisluokat

Paavo Laitinen  1-3G luokka 
puh. 040 631 9004
paavo.laitinen(at)edu.hel.fi 

Riitta Tallgren  2-5F luokka 
puh. 050 401 3707
riitta.tallgren(at)edu.hel.fi 

Nelli Autere 2-6E luokka
puh. 040 509 5390
nelli.autere(at)edu.hel.fi

Annemaria Laitinen 3-5E luokka
puh. 040 150 4294
annemaria.laitinen(at)edu.hel.fi

Minna Savolainen 5-6E luokka
puh. 040 648 2514
minna2.savolainen(at)edu.hel.fi

Sanna Saarsola 6-9G luokka 
puh. 050 401 3709
sanna.saarsola(at)edu.hel.fi 

Tapani Laitala 7-9F luokka 
puh.050 401 3713
tapani.laitala(at)edu.hel.fi  

Karl Colérus 7-9H luokka 
puh. 050 401 3712
karl.colerus(at)edu.hel.fi

Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta
Tiimivastaava
Tuula Halme
puh. 09 310 33305
tuula.halme(at)hel.fi 

Kouluterveydenhoitajat
Rytkönen Päivi, Aurinkokoulu ja Kanava
puh. 050 528 3807

Auringonpilkussa ei tällä hetkellä ole terveydenhoitajapalvelua 

Koulukuraattorit

Maaret Valldén, Kanava, Aurinkokoulu 4.-7. -luokat
puh. 09 310 80987/ 050 427 5568
maaret.vallden(at)hel.fi

Åström Sini, Auringonpilkku, Aurinkokoulu 8.-9. -luokat
puh. 09 310 35669/ 040 334 0008
sini.astrom(at)hel.fi

Koulupsykologit
Aurinkokoulu ja Auringonpilkku (ei tällä hetkellä työntekijää)

Sanja Paavola, Kanava
puh. 09 310 27716/ 040 641 3170
sanja.paavola(at)hel.fi

Monikieliset ohjaajat
Luay Helal
puh. 09 310 86575/ 040 637 5632
luay.helal(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, arabia

Mukhtar Abib 
puh. 040 635 2090
mukhtar.abib(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, somali

Nyström Suvi
puh. 040 596 7761
suvi.nystrom(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, venäjä   

Kohdevastaavat
Rouslan Hänninen, Aurinkokoulu, pääkoulu
puh. 09 310 72639/ 050 401 3984

Jouni Keltanen, Kanava ja Auringonpilkku, sivukoulut
puh. 09 310 72484/ 050 401 3912

email etunimi.sukunimi(at)palmia.fi

Aurinkokoulu, pääkoulun keittiö
puh. 09 310 80862

Auringonpilkku, sivukoulun keittiö
puh. 09 310 80038

Kanava, sivukoulun keittiö
puh. 09 310 2012013.01.2023 13:15