Suoraan sisältöön

Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita opiskellaan, miten työskennellään ja miten oppilaita tuetaan.Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti ja opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1–6 on luokanopettaja, joka opettaa suurimman osan tunneista. Aineenopettaja opettaa taito- ja taideaineita sekä kieliä. 
Lisäksi yhdessä opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7–9 opiskellaan neljässä jaksossa. Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä yleisesti. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Haagan peruskoulun tuntijaot

Painotettu opetus

Liikuntapainotus

Koulussamme toimii 3.–9. -luokilla liikunnan painotus. Painotettuun opetukseen 3. luokalle otetaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tammi-helmikuussa. Ryhmään valitaan enintään 26 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun.

Liikunnan painotettuun opetukseen otetaan lisää oppilaita 7. luokalle täydentävällä soveltuvuuskokeella tammi-helmikuussa.
Korostamme kaikilla luokilla liikunnan merkitystä fyysisen hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi.
Koulumme tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEA:n kanssa. Lue lisää URHEA:sta.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Koulussamme on mahdollista valita matemaattis-luonnontieteellinen painotus (MALU-painotus) 3. vuosiluokalta lähtien jatkuen aina 9. vuosiluokkaan saakka. Painotukseen ei ole erillistä soveltuvuuskoetta, vaan painotusopetukseen voi ilmoittautua halutessaan.

 MALU-oppitunteja on 3.-6. vuosiluokilla 1 vuosiviikkotuntia ja 7.-9. vuosiluokilla 2 vuosiviikkotuntia. Tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden pariin sekä syventää ja monipuolistaa matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmissa olevien tietojen ja taitojen osaamista. MALU-opetuksessa integroidaan eri oppiaineita ja tutustutaan ilmiöihin monialaisesti sekä oppilaslähtöisesti. MALU-oppitunneilla opiskelu on toiminnallista. Oppilaat työskentelevät omien tutkimusten, kokeiden ja ryhmätöiden parissa.

MALU-painotus näkyy koulun arjessa monella tavalla. Tammi-helmikuun aikana MALU-viikoilla koko koulun oppilaat pääsevät tutustumaan MALU-teemoihin monipuolisesti vierailuiden ja vierailijoiden myötä.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusohjelma ja kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman avulla olemme onnistuneet konkretisoimaan kestävän kehityksen periaatteita liittämällä ne jokapäiväiseen toimintaamme. Lapset ja nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he omaksuvat, että yhdessä tekemällä on mahdollista vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Haagan peruskoulu on saanut Vihreän lipun kestävälle tasolle keväällä 2016. Koulullamme on kestävän kehityksen maskotti Keke kilpikonna. Keken ja hänen siskonsa Sisin seikkailuja voi seurailla ympäristöryhmäläisten päivittämällä instagram-tilillä @kekehaaga ja youtube- kanavalla Keke Haaga.

Haagan peruskoulussa noudatettavat Vihreä lippu- tavat ovat:

  • Lajittelen jätteeni.
  • Pyrin välttämään turhaa sähkönkulutusta.
  • Sammutan turhat valot ja laitteet.
  • Kysyn neuvoa, jos en tiedä, miten toimia.
  • Liikun koulupäivän aikana mahdollisimman paljon.
  • Otan ruokaa sen verran kuin syön ja maistan kaikkea.
  • En kiusaa toisia.

Järjestyssäännöt 201710.10.2022 16:11

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma