Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[02.09.2022] Koti ja koulu -yhdistyksen vuosikokous ti 6.9. klo 18

Koti ja koulu -yhdistyksen vuosikokous pidetään Ahmatien toimipisteessä ti 6.9. klo 18. Heti perään pidetään myös ensimmäinen varsinainen kokous ja aloitetaan Halloween-discon ja joulumyyjäisten suunnittelu. Tervetuloa mukaan valitsemaan uutta hallitusta ja starttaamaan syksyn toimintaa!


[19.08.2022] Vanhempainilta ke 24.8. klo 17.30-19.00

Hertsikan ala-asteen vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 24.8. klo 17.30-19.00. Ilta sisältää yhteisen osuuden molemmissa rakennuksissa sekä luokkakohtaiset osuudet. Aikataulu on porrastettu seuraavasti:

Ahmatie
- 17.30-18.20 luokkien asiat omissa luokkatiloissa
- 18.30-19.00 yhteinen osuus liikuntasalissa

Hillerikuja
- 17.30-18.00 yhteinen osuus liikuntasalissa
- 18.10-19.00 luokkien asiat omissa luokkatiloissa

Vanhempainilta järjestetään livenä. Tilaisuutta ei ole mahdollista striimata tai tallentaa. Vanhempainillan infodiat jaetaan myöhemmin Wilman kautta.

Lämpimästi tervetuloa!
Saara-rehtori ja henkilökunta

[05.08.2022] Koulu alkaa keskiviikkona 11.8. kello 9:00.

Tervetuloa kouluun! Syyslukukausi alkaa molemmissa toimipisteissä torstaina 11.8. kello 9:00.

Ensimmäisten koulupäivien aikataulut to 11.8. klo 9-12.30 ja pe 12.8. klo 9-12.30.

Oppilaat otetaan vastaan toimipisteiden pihoissa.
[02.05.2022] Tutustumisaamupäivät ja 6.-luokkalaisten päiväkotiharjoittelu ti 10.5. ja ke 11.5.

1.-5.-luokkalaiset ja esikoululaiset :

 • Tulevat kouluun klo 9.
 • Opiskelevat ensi lukuvuoden ryhmissä aamupäivät.
 • Esikoululaiset tutustuvat tulevaan 1.-3.-luokkaansa.
 • Nykyiset kolmasluokkalaiset tutustuvat 4.-6.-luokkaansa. 
 • Tutustumisaamupäivä päättyy välituntiin n. klo 10.45.
 • Päivä jatkuu välitunnin jälkeen koululaisilla lukujärjestyksen mukaan.

6.-luokkalaiset:

 • Päiväkotiharjoittelu alkaa päiväkodeilla klo 8.30.
 • Harjoittelupaikka selviää 2.5. lähetetystä viestistä.
 • Oppilaat palaavat koululle n. klo 11.
 • Päivä jatkuu välitunnin jälkeen lukujärjestyksen mukaan.


[15.11.2021] Koulutulokasinfo 1.12.2020

Hertsikan ala-asteen koulutulokasinfo järjestetään keskiviikkona 1.12. klo 17.00-18.00.
Infotilaisuus toteutetaan Teams-kokouksena.

Infotilaisuudessa teille kerrotaan kouluun ilmoittautumisesta sekä koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Linkki kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoa ja tärkeitä päivämääriä tulevien koululaisten vanhemmille:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa

Lämpimästi tervetuloa,
Rehtori Saara Kourouma sekä Hertsikan ala-asteen väki


[10.08.2021] Koulu alkaa keskiviikkona 11.8. kello 9:00.

Tervetuloa kouluun! Syyslukukausi alkaa molemmissa toimipisteissä keskiviikkona 11.8. kello 9:00. Ensimmäisellä kouluviikolla koulupäivät alkavat kello 9:00 ja päättyvät kello 12:30. Oppilaat otetaan vastaan toimipisteiden pihoissa.


[07.05.2021]Tutustumisaamu 1.6. ja koulutulokkaiden huoltajainfo 25.5.

Järjestämme tiistaina 1.6. klo 9.00-10.30 tutustumisaamun, jolloin tulevat koululaiset pääsevät tutustumaan uusiin luokkakavereihinsa sekä tapaamaan opettajaa. Tutustuminen järjestetään luokittain molemmissa toimipisteissä Ahmatiellä ja Hillerikujalla.

Koronatilanteen vuoksi tutustuminen järjestetään ulkotiloissa. Lasten tulee pukeutua säänmukaiseen varustukseen. Koronaohjeistuksen mukaan huoltaja voi saattaa lapsen koulun pihaan, mutta koulun alueelle ei saa jäädä oleskelemaan.

Tutustumisaamua edeltävällä viikolla ti 25.5. klo 17-18 järjestämme pienen infotilaisuuden huoltajille Teams-kokouksena. Halutessanne voitte esittää etukäteiskysymyksiä vastaamalla kyselyyn: https://bit.ly/3tm5maA Teams-kutsu on lähetetty huoltajille sähköpostilla. Linkki lisätään myös koulun kotisivuille ennen kokousta.

Lämpimästi tervetuloa!

Saara-rehtori ja koulun väki


[05.03.2021] Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.

  

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

  

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    

  

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

  

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  

  

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   


9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  

  

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

  

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  

  

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  

  

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  


Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

  

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:


Lukiot Helsingissä


Stadin AO


Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  

 Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  

   Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.


[01.03.2021] Wilman osoite on muuttunut

Wilma on jälleen käytettävissä, uusi osoite: helsinki.inschool.fi
Wilma on jälleen käytettävissä normaalisti.
Uusi osoite on https://helsinki.inschool.fi. Vanha osoite, wilma.edu.hel.fi, on suljettu.


Wilma kan återigen användas, den nya adressen är helsinki.inschool.fi
Wilma kan återigen användas normalt.
Den nya Wilma-adressen från och med 25.2.2021 är https://helsinki.inschool.fi.
Wilmas gamla adress wilma.edu.hel.fi används inte längre.


Wilma is now available again, the new address is helsinki.inschool.fi
Wilma is now available again as normal.
The new address for Wilma as of 25.2.2021 is https://helsinki.inschool.fi.
The old address, wilma.edu.hel.fi, has been closed.


Сервис Wilma снова доступен для использования, новый адрес: helsinki.inschool.fi
Сервис Wilma снова работает в обычном режиме.
Новый адрес сервиса Wilma с 25.2.2021: https://helsinki.inschool.fi.
Старый адрес сервиса Wilma wilma.edu.hel.fi больше не работает.


Wilmada waa la isticmaali karaa, cinwaanka cusub waa helsinki.inschool.fi
Wilmada si caadi ah ayaa markale loo isticmaali karaa.
Cinwaanka cusub ee Wilmadu waa laga billaabo 25.2.2021 https://helsinki.inschool.fi.
Cinwaanki hore ee Wilmada https://wilma.edu.hel.fi/ isticmaalkiisu wuu joogsaday.

ڤيلما (Wilma) مُتاحة الآن للاستعمال، الرابط الجديد هو: helsinki.inschool.fi
ڤيلما (Wilma) مُتاحة للاستعمال من جديد بشكل طبيعي.
رابط ڤيلما (Wilma) الجديد ابتداءً من 2/25/2021 هو: https://helsinki.inschool.fi.
الرابط القديم لڤيلما (Wilma) wilma.edu.hel.fi تمت إزالته من الخدمة.


[03.11.2020] Koulutulokasinfo 9.12.2020

Hertsikan ala-asteen koulutulokasinfo järjestetään keskiviikkona 9.12. klo 17.30-18.30. Infotilaisuus toteutetaan Teams-kokouksena.


Infotilaisuudessa teille kerrotaan kouluun ilmoittautumisesta ja koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.


Lämpimästi tervetuloa,

Rehtori Saara Kourouma sekä Hertsikan ala-asteen väki

_________________________________________________________________

Linkki kokoukseen: Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Lisätietoa tulevien koululaisten vanhemmille:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa


[11.08.2020] Lukuvuosi 2020-2021 alkaa torstaina 13.8.2020

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 13.8.2020 Ahmatien toimipisteessä klo 8.45 ja Hillerikujan toimipisteessä klo 9.00. Päivä päättyy molemmissa toimipisteessä klo 12.15. 

Perjantaina 14.8.2020 noudatamme jo uudistunutta aikataulua, jolloin Ahmatiellä koulu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.30. Hillerikujalla perjantain koulupäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.15.


[11.05.2020] Tervetuloa kouluun 14.5.2020!

Koronaviruksen takia koulunkäyntiin liittyy paljon järjestelyjä ja tapoja, jotka ovat uusia. On hyvä tietää niistä etukäteen, jotta osaa toimia koulussa oikein ja jotta meillä kaikilla on koulussa turvallista olla.

Hertsikan ala-asteen koulun lähiopetukseen palaamisen ABC:

Opettajat ohjeistavat oppilaitaan jo ennen kouluun paluuta. Kotonakin kannattaa käydä oheiset ohjeet keskustellen läpi oman lapsen kanssa.

 • Kotoa tuodaan kouluun vain koulunkäyntiin tarvittavat välineet. Niitä säilytetään omassa repussa ja penaalissa. Eväitä ei tuoda kouluun, vaan välipala syödään vasta koulun jälkeen kotona.
 • Noudatamme yhteistä lukujärjestystä (aikataulu alla).
 • Kouluun tullaan mahdollisimman tarkasti koulun alkamisaikaan ja kotiin lähdetään heti koulupäivän päätyttyä. Pihalle ei voi tulla aamulla aikaisemmin, eikä jäädä sinne oleskelemaan koulupäivän jälkeen.
 • Aamulla oma luokka kokoontuu sille merkitylle jonopaikalle. Opettaja hakee jonon sisään ja valvoo, ettei naulakolle tule ruuhkaa. Koulupäivän päätyttyä siirrytään luokasta pihalle myös opettajan johdolla jonossa.
 • Omat vaatteet säilytetään omissa naulakoissa ja kengät naulakon alla. Pipot/hanskat/huivit pistetään oman takin hihaan.
 • Koulupäivä vietetään omassa ryhmässä pääosin oman opettajan kanssa.
 • Luokilla on käytössään oman luokan lisäksi muita tiloja, jotta voidaan asettua väljemmin. Oppilailla on omat nimetyt paikat.
 • Ruokailun aikataulua on muutettu, jotta ruokasalissa ja Ahmatiellä salin ruokailualueella on vain yksi ryhmä kerrallaan. Ruokalassa noudatetaan tarkasti keittiön väen ja open ohjeita. Ruoka annostellaan 1.-3.-luokkalaisille.
 • Välitunti vietetään oman luokan ja opettajan kanssa luokan välituntialueella. Välituntivälinelainaamo on kiinni.
 • Noudatamme hyvää hygieniaa ja pyrimme noudattamaan turvavälejä. Koulun tiloissa liikuttaessa ei turhaan kosketa kaiteisiin, ovenkahvoihin ja ovenpieliin. Siivousta on tehostettu.
 • Sairaana ei saa tulla kouluun! 

Kädet pestään

 • kotona ennen kouluun lähtöä
 • kouluun tullessa ja ennen kotiin lähtöä, sekä kotona koulupäivän jälkeen
 • ennen ruokailua
 • ulkoa sisälle tullessa
 • aivastamisen tai yskimisen jälkeen
 • kun kädet ovat näkyvästi likaiset

Käsidesillä voi täydentää/nopeuttaa käsihygieniaa.

[11.05.2020] Muutoksen tuulia Hertsikan ala-asteen koulussa

Hertsikan ala-asteen pitkäaikainen rehtori Ilkka Olkkonen on lukuvuoden loppuun vuosilomalla ja jää sen jälkeen eläkkeelle. Toukokuusta heinäkuuhun vs.rehtorin tehtäviä hoitaa Mari Kuuteri. Uudeksi rehtoriksi on valittu Saara Kourouma ja hän aloittaa toimessaan 1.8.2020. Hän tervehtii koulun oppilaita ja huoltajia seuraavasti:


Hyvät Hertsikan ala-asteen oppilaat ja vanhemmat,

Minulla oli ilo kuulla tällä viikolla, että pääsen aloittamaan elokuussa Hertsikan ala-asteen rehtorina. Siirryn tehtävään Lauttasaaren ala-asteelta, missä olen toiminut viime vuodet virka-apulaisrehtorina.

Minulle tärkeitä asioita koulussa ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä koko kouluyhteisön avoin vuorovaikutus ja keskinäinen yhteistyö. Haluan tuoda mukanani innostusta ja uusia näkökulmia koulun kehittämiseen.

Toivon kuulevani myös teidän ajatuksianne siitä, mitkä asiat Hertsikan ala-asteella ilahduttavat teitä ja mihin asioihin meidän tulisi yhdessä etsiä ratkaisuja. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan teitä elokuussa.

Aurinkoisia kevätpäiviä ja valtavasti tsemppiä poikkeuksellisen lukuvuoden loppurutistukseen!

Yhteistyöterveisin,
Saara Kourouma
saara.kourouma@hel.fi02.09.2022 07:03