Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Se perustuu valtakunnallisesti yhtenäisiin perusteisiin ja koostuu kaupungin yhteisistä ja koulukohtaisista osuuksista. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden terveyttä, kasvua ja kehitystä.

Hertsikan ala-asteen koulussa kaikki luokat noudattavat vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Luokat ovat pääsääntöisesti yhdysluokkia. Pienten luokat muodostuvat 1.-3. –kouluvuoden opiskelijoista ja isojen luokat 4.-6. –kouluvuoden opiskelijoista. Oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista omissa luokissaan. Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Jokaisella oppiaineella on omat opintokokonaisuutensa ja ne rakentuvat eri oppiaineissa eri tavoin oppiaineen luonteesta riippuen. Koululla on kuusi lukukauden kestävää laajempaa teemaa, joita oppiaineiden muodostamat opintokokonaisuudet tukevat. Teemaparit muodostavat lukuvuoden mittaisen jakson. Teemat ovat Aika + Yhteiskunta, Hyvä elämä + Ympäristö sekä Kulttuuri + Tiede ja taide. Oppilas opiskelee teemaan liittyviä aiheita kaksi kertaa Hertsikan ala-asteella, kerran pienten ja kerran isojen luokilla.22.02.2021 10:24

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma