Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Hertsikan koti ja koulu- yhdistys on koulun vanhempainyhdistys, joka tukee osaltaan koulutyötä, ja jonka toimintaan kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua myös maksamalla jäsenmaksun. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea niitä pyrkimyksessä tarjota nuorille hyvä kasvu- ja opiskeluympäristö sekä näin edistää oppilaiden myönteistä kehitystä ja ottaa tarvittaessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin tarpeellisiksi katsottaviin tahoihin. Koti- ja koulu-yhdistyksen puheenjohtajana toimii Emma Alftan.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Hertsikan ala-asteen koululla järjestetään vähintään kerran lukuvuoden aikana koko koulun yhteinen vanhempainilta. Lisäksi järjestetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja tilaisuuksia. Tarvittaessa koulu järjestää vanhemmille tiedotustilaisuuksia, esim. kielivalinnoista. Lukuvuoden aikana järjestetään arviointikeskustelu, jossa läsnä ovat luokanopettaja, oppilas sekä hänen huoltajansa.


Koti ja koulu -yhdistyksen eli Kokoyn kokoukset lkv 2022-2023 syksylle:

Koti ja koulu -yhdistyksen kokoukset pidetään Ahmatiellä ruokalassa klo 18.

  • ti 4.10.
  • to 10.11 (yhdistyksen ylimääräinen kokous + hallituksen kokous)
  • ti 29.11.
  • ma 30.1.
  • ti 14.3.
  • to 20.4.
  • ti 9.5.
  • ti 15.8.

Ensi vuoden vuosikokous pidetään ti 5.9.2023
19.09.2022 07:03