Suoraan sisältöön

På svenska

Itäkeskus grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-10. Skolan har cirka 460 elever. 

Vi är östra Helsingfors ”språkskola"  och i vår skola kan man välja engelska, franska, tyska eller kinesiska för första främmande språk. Språket börjar redan på första klassen. 

Vi började den språkberikade  undervisningen på engelska året 2019 med förstaklassare. Det betyder att 10-25 % av undervisningen arrangeras på engelska.  Skolan betonar att eleverna lär sig främmande språk och lär sig  känna olika kulturer under årskurserna 3-9. 

Det finns också ett stort urval av frivilliga ämnen. 

Skolan är byggd på 1960-talet och renoverad under åren 2004-2015.26.11.2020 13:14