Suoraan sisältöön

Opetus

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia.

Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan pedagogisessa kehittämisessä.

Englannin kieli on mukana arjen toiminnassa ja koulussa kehitetään kielirikasteista opetusta.

Jätkäsaaren peruskoulun toiminta pohjautuu ilmiölähtöiseen tutkivaan oppimiseen. Jätkäsaaren peruskoulussa ilmiöopetus on osa jokapäiväistä oppimisen prosessia. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöoppimisen jaksoon. Niiden aikana perehdytään oppiaineen rajoja rikkoen tutkivan oppimisen työtavoin tiettyyn teemaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Opetusta toteutetaan osin ikäsekoitteisissa ryhmissä. Osa oppiaineista opiskellaan monialaisina kokonaisuuksina ja nämä sisällöt määritellään tarkemmin lukuvuoden toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöjaksoon, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin.

Ilmiöjaksot

  1. Turvallinen maailma - Safe society, syyslomaan saakka
  2. Kulttuurien keskellä - The world of cultures, joululomaan saakka
  3. Tutkin ja koodaan - Thinking science, talvilomaan saakka
  4. Tarinoiden aika - Story time, pääsiäiseen saakka
  5. Luontohaaste - Nature challenge, kesälomaan saakka

Jokainen ilmiöjakso päättyy aina avoimiin oviin tai muuhun erikseen ilmoitettavaan tilaisuuteen.


Jätkäsaaren peruskoululainen oppii olemaan: 

Rakentava
Oikeudenmukainen
Hyvätapainen
Kestävää tulevaisuutta edistävä
Empaattinen
Ajatteleva 


17.08.2022 20:43

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma