Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirjat tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kaisaniemen ala-asteen johtokunnan jäsenet 2021-2024


PÖYTÄKIRJAT LUKUVUOSI 2021

Pöytäkirja 2/2021


PÖYTÄKIRJAT LUKUVUOSI 2020

Pöytäkirja 3/2020

KAISANIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 30.9.2020 klo 16.00 - 17.00

Paikka: Kaisaniemen ala-aste, Teams-kokous

1 § Kokous avattiin klo 16.13.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Kaisa Eronen,

Kimmo Kyyhkynen, Petri Hokkanen, Sanna Aivio, Lahja-Maria Liukkonen, Titta

Puhakka ja Susanna Kantanen.

3 § Kokouksen puheenjohtajana toimi Kaisa Eronen, sihteerinä Susanna

Kantanen ja pöytäkirjantarkastajina Lahja-Maria Liukkonen ja Titta Puhakka.

4 § Esityslista hyväksyttiin.

5 § Rehtori Susanna Kantanen esitteli Kaisaniemen koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2020 - 2021. Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman.

6 § Johtokunta käsitteli lausuntopyyntöä koulun työ-ja loma-ajoista 2021 – 2022.

Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

7 § Kokous päätettiin klo 16.49.

_______________________ _____________________ ___________________

Susanna Kantanen, sihteeri Lahja-Maria Liukkonen, Titta Puhakka,

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


Pöytäkirja 2/2020

KAISANIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 20.5.2020 klo 17.00
Paikka: Kaisaniemen ala-aste, etäkokous

1 § Kokous avattiin klo 17.00.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa olivat läsnä
Kaisa Eronen, Petri Hokkanen, Kalle Sällström, Sanna Vainio, Martti Lahti,
Riitta Kumpulainen, Titta Puhakka, Susanna Kantanen, Saana Kaitaranta
sekä Satu Rytikangas.

3 § Kokouksen järjestäytyminen: Puheenjohtajana toimi Kaisa Eronen, sihteerinä
Susanna Kantanen ja pöytäkirjantarkastajina Titta Puhakka ja Riitta
Kumpulainen.

4 § Esityslista hyväksyttiin.

5 § Rehtori esitteli Kaisaniemen ala-asteen koulun toimintakertomusta vuodelle
2020. Kaisaniemen koulun johtokunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen.

6 § Rehtori esitteli yhdessä apulaisrehtori Satu Rytikankaan sekä apulaisrehtori Saana Kaitarannan kanssa muutosehdotusta Kaisaniemen koulun A1-kielivalikoimaan. Ehdotuksessa esitetään A1-kielivalikoimaan A1-englanti ja clil eli kielirikasteinen englanti. Perusteena kielivalikoiman muutokseen on
clil eli kielirikasteisen englannin opetusjärjestelyiden turvaaminen ja
kehittäminen. Kaisaniemen ala-asteella on monipuolinen A2-kielivalikoima,
jossa on valittavana neljä kieltä. A2-kieliryhmiä on muodostunut kaikista
kielivalikoiman kielistä ja nykyisin opinnot alkavat jo 3. luokalta.
Kielivalintatarjotin säilyisi siis joka tapauksessa monipuolisena ja kuitenkin
mahdollistaisi pedagogisesti järkevän kielirikasteisen englannin opetuksen.

7 § Rehtori esitteli muutosehdotusta tuntijakoihin yhdessä apulaisrehtoreiden kanssa. Perusteena tuntijakomuutokseen on kielirikasteisen englannin opetuksen järjestäminen pedagogisesti järkevällä tavalla ja tasapuolinen opetustuntimäärä kaikille oppilaille.

8 § Kokous päätettiin klo 18.00.

_________________________ __________________________
Riitta Kumpulainen Titta Puhakka

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


Pöytäkirja 1/2020

1 § Kokous avattiin klo 17.00.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa olivat läsnä
Kaisa Eronen, Petri Hokkanen, Kalle Sällström, Sanna Aivio, Titta Puhakka,
Riitta Kumpulainen ja Susanna Kantanen.

3 § Kokouksen järjestäytyminen: Puheenjohtajana toimi Kaisa Eronen, sihteerinä
Susanna Kantanen ja pöytäkirjantarkastajina Titta Puhakkaja Riitta
Kumpulainen.

4 § Esityslista hyväksyttiin.

5 § Rehtori esitteli Kaisaniemen ala-asteen koulun käyttöbudjetin vuodelle
2020. Kaisaniemen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta
päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa käyttösuunnitelman määrä-
rahoja tiliryhmien ja toiminta-alueiden välillä, jos koulun toiminta niin vaatii.

6 § Seuraava kokous ma 20.5.20 klo 17.

7 § Kokous päätettiin klo 18.00.

_______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Riitta Kumpulainen

_______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Titta Puhakka


09.09.2021 16:03