Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Musiikkipainotus 

Oppilaat valitaan musiikkipainotukselle soveltuvuuskokeella. Opiskelu alkaa 3. luokalta ja jatkuu koko ala-asteen. Musiikkipainotuksella annetaan musiikin perusopetusta 3-4 tuntia viikossa. Kaisiksen musiikkiluokat toimivat yhteistyössä erilaisten musiikillisten toimijoiden, kuten esimerkiksi Cantores Minores-kuoron kanssa.

  lisätietoa painotetusta opetuksesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskell...


Musiikin soveltuvuuskokeiden aikataulu lukuvuonna 2022-2023

Haku painotettuun opetukseen erillisen lomakkeen kautta 14.11.-7.12.2022. 

Oppilaan huoltaja täyttää Wilma-järjestelmässä hakulomakkeen "haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen".

Ne hakijat, jotka eivät opiskele Helsingin kaupungin koulussa 2. vuosiluokalla, täyttävät erillisen lomakkeen (klikkaa tästä). Lomake palautetaan ensisijaisen hakuvaihtoehdon kouluun hakuajan päättymiseen mennessä.

Pupils who are not currently studying in Grade 2 at a municipal school in Helsinki, fill in this form (click here).  Fill in the form and return it to your school option number 1 by the end of the application period.

 

Soveltuvuuskokeen ensimmäinen vaihe: 

 

Musiikin ryhmäkoe (Karman musikaalisuustesti) järjestetään maanantaina 16.1.2023 klo 14.30-15.30, jonka yhteydessä lapselle annetaan tiedote henkilökohtaisesta ajasta. Musiikin ryhmäkokeeseen ei tule erillistä kutsua. 


Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan vain ykkösvaihtoehdon koulussa eli Kaisaniemeen ykkösvaihtoehtona hakeneet suorittavat koko soveltuvuuskokeen Kaisaniemessä. Tämä koskee sekä ryhmä— että yksilötestiä. 


Jos oppilas ei pääse paikalle: Ryhmäkokeen uusinta (sairastapauksesta johtuen, ilmoita koululle, lääkärinlausunto tarvitaan) pidetään maanantaina 30.1. klo 14.30-15.30. 

 

Ryhmäkokeeseen tultaessa 16.1. kokoonnutaan koulun 4. kerroksen aulaan, josta oppilaat pyydetään pienissä ryhmissä luokkiin Karman musikaalisuustestiä varten. Opettajat pitävät nimenhuudon ja tässä yhteydessä hakija saa tiedotteen omasta henkilökohtaisesta soveltuvuuskoeajastaan.  

 

Soveltuvuuskokeen toinen vaihe: 

 

Jokainen hakija saa ryhmäkokeen yhteydessä henkilökohtaisen soveltuvuuskoeajan. Nämä yksilökokeet pidetään 17.1. - 3.2. Henkilökohtaista osiota varten tulee harjoitella laulut Hinajalaulu sekä Rati riti ralla. Molemmista kappaleista vain ensimmäinen säkeistö. 
 

Jos lapsi soittaa soitinta, tulisi valmistautua myös pieneen soittoesitykseen. Soittoesityksen kappale on vapaavalintainen. Ota soitin mukaan kokeeseen! (piano, rummut, kitaroita yms. löytyy musiikkiluokasta).  

 

Mahdolliset ajanperuutusilmoitukset Niina Niemelle (niina.niemi at edu.hel.fi) tai koulusihteerille (lahja.liukkonen at hel.fi) 

lisätietoja musiikkipainotuksen soveltuvuuskokeesta : niina.niemi (at) edu.hel.fi

Nykytanssipainotus 

Tanssipainotukselle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Opiskelu alkaa 3. luokalta ja jatkuu koko ala-asteen. Koulussa annetaan opetusta nykytanssissa 3 tuntia viikossa. Tavoitteena on kasvattaa tanssiin ja tanssin avulla kasvattaminen. Keskeistä opetuksessa on oman kehon ja liikkeen tutkiminen sekä tanssillisen äänen etsiminen sekä esille tuominen. 

Haku painotettuun opetukseen erillisen lomakkeen kautta 14.11.-7.12.2022. 

Oppilaan huoltaja täyttää Wilma-järjestelmässä hakulomakkeen "haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen".

Ne hakijat, jotka eivät opiskele Helsingin kaupungin koulussa 2. vuosiluokalla, täyttävät erillisen lomakkeen (klikkaa tästä). Lomake palautetaan ensisijaisen hakuvaihtoehdon kouluun hakuajan päättymiseen mennessä.

Pupils who are not currently studying in Grade 2 at a municipal school in Helsinki, fill in this form (click here).  Fill in the form and return it to your school option number 1 by the end of the application period.


TANSSIN SOVELTUVUUSKOKSEET KEVÄT 2023

Aikataulu ja paikka

Tanssin soveltuvuuskokeet järjestetään 23.-25.1. 2023 välisenä aikana. Kullekin hakijalle ilmoitetaan tarkka kellonaika ja päivä henkilökohtaisesti.     

    

Kokeet järjestetään Kaisaniemen ala-asteen juhlasalissa. Noudamme lapset koulun pääovelta 15 minuuttia ennen kokeiden alkua.   

    

Valintakokeet

Valintakokeet sisältävät liikunnallisen osion, tanssillisen osion, pari- tai ryhmätehtävän. Lisäksi havainnoimme oppilaan uskallusta tuottaa omaa liikettä. Koetilaisuus on tanssitunti, jossa opettaja ohjaa erilaisia harjoitteita. Luomme tunnelmasta mahdollisimman rennon ja kannustavan, jotta koetilanne ei tuntuisi jännittävältä.  

Ulkovaatteiden alle on hyvä pukea valmiiksi liikunnalliset vaatteet, koska pukutiloja ei voida käyttää salissa tapahtuvan koetilanteen vuoksi. Pitkät hiukset on hyvä pitää kiinni ja mukaan voi ottaa vesipullon.   

Lämpimästi tervetuloa!    

   

   

lisätietoa: sini.lehto (at) edu.hel.fi  


 lisätietoa painotetusta opetuksesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskell...

CLIL-opetus 

Kaisaniemen ala-asteen koulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti opetusta 1. vuosiluokalta alkaen. Kielirikasteinen opetus on avoin kaikille halukkaille ja osa koulun yleistä kieliohjelmaa, eikä siihen hakeuduta soveltuvuuskokeilla. Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. Kohdekielellä opiskeltavat oppiaineiden sisällöt valitaan siten, että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kohdekielen oppimista oppilaille merkityksellisellä tavalla. Kielirikasteisessa opetuksessa alle 25% oppimisesta tapahtuu englannin kielellä. Kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voidaan opiskella kohdekielellä pois lukien äidinkieli ja kirjallisuus sekä toinen kotimainen kieli -oppiaineet. Lisäksi englantia käytetään kouluarjessa ja luokkakielenä. CLIL-oppilaat voivat valita valinnaisaineeksi joko draama- tai design-opetuksen. Oppilas tekee sitovan valinnan valinnaisaineesta 2. luokan keväällä. Opiskelu alkaa 3. luokalta ja jatkuu koko ala-asteen. Oppisisällöt pohjautuvat opetussuunnitelmassa kirjattuihin aihekokonaisuuksiin. Design-opetuksessa pyritään kehittämään oppilaan ajattelun, suunnittelun ja arvioinnin taitoja. Opetuksessa hyödynnetään käsityössä ja kuvaamataidossa opittuja taitoja ja menetelmiä. Draama-opetuksen tavoitteena on innostaa oppilaita draamalliseen ilmaisuun, kehittää ryhmätyö-, ajattelun-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Oppiminen on luovaa, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä.

lisätietoa opetuksesta eri kielillä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskell...
24.11.2022 10:57