Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Koulutulokkaiden tutustumispäivä

Tulevien 1.-luokkalaisten tutustuminen on Kankarepuiston peruskoulussa, osoitteessa Jakomäenpolku 6, keskiviikkona 10.5.2023.

Päivä alkaa klo 8.45 rakennuksen pääsisäänkäynnin (ympyräovi) edestä ja päättyy klo 10.15.

Tutustuminen sisältää välituntiulkoilun, joten lapselle sään mukainen vaatetus päälle.

Samaan aikaan kun koulutulokkaat tutustuvat koulunkäyntiin, järjestetään huoltajille infotilaisuus kouluravintolassa (Huom! Rakennuksemme on kengätön, joten pyydämme riisumaan ulkojalkineet sisätiloihin siirtyessänne).

Tervetuloa tutustumaan kouluun!

Paikka Kankarepuiston peruskoulu, Jakomäenpolku 6

Ajankohta: Keskiviikkona 10.5.2023

Aika: Kello 8.45-10.15


1. lukuvuosi

Opetus ja 1. luokka alkaa torstaina 10.8. klo 8.30.


Iltapäivätoiminta

Muistattehan ilmoittautua iltapäivätoimintaan. Tästä linkistä lisätietoja: Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3.2023.


Lisätietoja

Melina Lukkarinen

apulaisrehtori

Kankarepuiston peruskoulu

p. 09 310 82027

Töihin Kankarepuiston peruskouluun?

Käythän katsomassa Helsinki Rekry -sivuilla kouluumme haettavat avoimet työpaikat. Katso myös video koulustamme!


1.-luokkalaisten 7.12.2022 pidetyn vanhempainillan materiaali

Tästä linkistä pääset 7.12. pidetyn vanhempainillan materiaaliin: Tilaisuuden diat (pdf, 1 Mt)

Ilmoittautuminen kouluun tapahtuu osoitteessa asti.hel.fi Ilmoittautuminen on auki 9.1.-29.1.

Täältä löydät kaiken tarvittavan materiaalin ja tiedon kouluun ilmoittautumisessa sekä Tervetuloa -kouluun oppaan: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa


Oppivelvollisuus laajentui nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksystä 2021 alkaen  

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskee nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/lukiot

https://stadinao.fi/

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. 

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-peruskoulun-jalkeen/oppivelvollisuuden-laajentaminen/
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2020/10/Huoltajatiedote_2021.pdf

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/moving-on/extension-of-compulsory-education

Kankarepuiston peruskoulun päivärakenne

  • 8.30-10.00 2 oppituntia
  • 10.00-10.15 välitunti
  • 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
  • 12.00-12.30 välitunti
  • 12.30-14.00 2 oppituntia
  • 14.00-14.15 välitunti
  • 14.15-15.45 2 oppituntia


28.03.2023 13:48