Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

2.6.22
LUKUVUOSI 2022 – 2023 KANNELMÄEN PERUSKOULUSSA

Koulun kansliat ovat suljettuna 27.6. – 31.7.2022.

Koulumme toimii ensi lukuvuonna neljässä toimipisteessä: PELIMANNI (Pelimannintie 16, vuosiluokat 1-4), RAITTI (Kaarelan raitti 3, vuosiluokat 1-2), RUNO (Runonlaulajantie 40, vuosiluokat 5-9) ja TAMMI (Kuninkaantammenkierto 3, vuosiluokat 1-4).

Kanneltien toimipisteessämme alkaa kesän aikana korjaustyöt, jotka valmistuvat tämän hetkisen tiedon mukaan vuodenvaihteessa 2023-2024. Väistötiloina toimii Pelimannintie 16 paviljonkirakennukset, ks. tarkemmin Wilma-tiedotteemme 23.5.2022.

TYÖAJAT

Ensi lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa torstaina 11.8.2022 klo 8.30 (vuosiluokat 2-9) ja klo 9.00 (vuosiluokka 1). Ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat ovat näkyvillä Wilman pysyvissä tiedotteissa.

Torstaina 11.8.2022 ja perjantaina 12.8.2022 koulupäivät ovat seuraavat:

vuosiluokka 1 klo 9.00 – 12.00

vuosiluokat 2-4 klo 8.30 – 12.00

vuosiluokat 5-9 klo 8.30 – 13.00


19.5.22
Koulutulokkaiden tutustumistilaisuuksien esitysmateriaali

Katso materiaali tästä !


26.11.21
TIEDOTUSTILAISUUDET KOULUTULOKKAIDEN JA KUUDESLUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE

Koulutulokkaiden huoltajille pidetään koulussamme tiistaina 23.11.2021 klo 17.30 alkaen Kanneltien toimipisteessämme, Kanneltie 1, liikuntasali.

Kerromme tilaisuudessa kouluun ilmoittautumisesta sekä opiskelusta ja oppilaan tuesta ensimmäisellä vuosiluokalla.

Tilaisuuden sisältö löytyy tästä Pdf-dokumentista.6. luokkalaisille ja huoltajille 7. vuosiluokalle siirtymisestä pidetään koulussamme

tiistaina 9.11.2021 klo 17.30 alkaen Runonlaulajantien toimipisteessä, Runonlaulajantie 40.

Esittelemme tilaisuudessa opiskelua yläluokilla, ilmaisupainotustamme ja valinnaisia opintoja.

Kiitokset aktiivisesta osallistumisestanne tiedotustilaisuuteemme. Lue tästä tilaisuuden materiaali Pdf-dokumenttina.

Yleistä tietoa yläkouluun siirtymisestä löydät tästä Pdf-dokumentista.

Kirsi Juuti

rehtori


30.8.21

Johtokuntien jäsenten valinta kaudelle 1.10.2021–30.9.2025

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto valitsevat syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025 kouluille ja lukioille uudet johtokunnat, joiden jäseniksi tarvitaan aktiivisia oppilaiden/opiskelijoiden huoltajia. Peruskoulun/lukion johtokunnan huoltajia edustavat jäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun tai lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä. Johtokunta mm. hyväksyy koulun lukuvuosittaisen toimintasuunnitelman.

Huoltajat voivat ehdottaa Kannelmäen peruskoulun johtokuntaan keskuudestaan 5 jäsentä ja heille 5 varajäsentä sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun opettajat ehdottavat keskuudestaan 3 opettajajäsentä ja heille varajäsenet. Koulun muu henkilöstö esittää keskuudestaan yhtä jäsentä ja hänelle varajäsentä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee näiden esitysten pohjalta koulumme johtokunnan syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025.

Lisäksi oppilaat valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt. Johtokunta myöntää oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi huoltajien kokoukseen keskiviikkona 1.9.2021 klo 17.30 alkaen.

Koronatilanteesta johtuen huoltajien kokous järjestetään Teamsin välityksellä. Kokoukseen pääsee liittymään tästä linkistä:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä


17.8.21

Johtokuntien jäsenten valinta kaudelle 1.10.2021–30.9.2025


Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto valitsevat syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025 kouluille ja lukioille uudet johtokunnat, joiden jäseniksi tarvitaan aktiivisia oppilaiden/opiskelijoiden huoltajia. Peruskoulun/lukion johtokunnan huoltajia edustavat jäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun tai lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä. Johtokunta mm. hyväksyy koulun lukuvuosittaisen toimintasuunnitelman.

Huoltajat voivat ehdottaa Kannelmäen peruskoulun johtokuntaan keskuudestaan 5 jäsentä ja heille 5 varajäsentä sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun opettajat ehdottavat keskuudestaan 3 opettajajäsentä ja heille varajäsenet. Koulun muu henkilöstö esittää keskuudestaan yhtä jäsentä ja hänelle varajäsentä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee näiden esitysten pohjalta koulumme johtokunnan syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025.

Lisäksi oppilaat valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt. Johtokunta myöntää oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi huoltajien kokoukseen keskiviikkona 1.9.2021 klo 17.30 alkaen.

Koronatilanteesta johtuen huoltajien kokous järjestetään Teamsin välityksellä. Kokoukseen pääsee liittymään linkistä, joka julkaistaan koulumme kotisivuilla https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/ kokousta edeltävänä päivänä.21.5.21

Koulutulokkaiden tutustumistilaisuuksien materiaali

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 20215.3.21
Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    

 Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

 Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  

 Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  


Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia. Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  


Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:


Lukiot Helsingissä Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet. Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.  Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.


Hyvät perheet ja henkilökunta

17.12.20.
Vuorilinnan päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen yhteisen vanhan rakennuksen purkutyöt ovat käynnistyneet osoitteessa Kaarelan raitti 1. Purkutöiden arvioidaan valmistuvan helmikuun 2021 aikana.
Purettavan rakennuksen paikalle rakennetaan uusi rakennus päiväkoti Kaarelanraitille ja Kannelmäen peruskoulun 1-2 luokkien käyttöön. Sen rakentaminen alkaa kevään 2021 aikana, ja uuden rakennuksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2022.
Puinen uudisrakennus korvaa sekä Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen että päiväkotien Hakuninmaan ja Vuorilinnan tilat. Uuteen rakennukseen tehdään nykyaikaiset tilat 210 päiväkotilapselle ja 120:lle perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilaalle.
Työmaaliikenne on vilkkainta purkamisen aikana ja kun työmaalla tehdään maaperän kunnostus- ja pohjarakennustöitä. Myös elementtien kuljetus vaatii raskasta kalustoa. Työmaa aidataan. Vaikka turvallisuuden varmistaminen on työmaiden arkea, pyydämme aikuisia keskustelemaan lasten kanssa työmaan vaikutuksesta liikkumiseen ja leikkipaikkojen valintaan vapaa-ajalla.
Väliaikaiset tilat palvelevat vanhan rakennuksen purun ja uuden rakennuksen valmistumisen ajan varhaiskasvatusta ja koulua osoitteessa Kaarelan raitti 3.
Rakennushanke on osa vuonna 2016 tehdyn Kaarelan alueen palvelutilaverkon suunnitelman toteuttamista.
Lisätiedot työmaasta
projektinjohtaja Pentti Salo
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö/ rakennuttaminen
p. 09 310 40308, pentti.salo@hel.fi

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille

3.12.20
Katso diat


Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille

30.11.20
Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille pidetään keskiviikkona 2.12.2020 klo 17 Teamsin välityksellä.
Pääset liittymään tilaisuuteen tästä Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Tervetuloa mukaan!


Siirtyminen 7. luokalle tiedotustilaisuuden 11.11.2020 diat

12.11.2020
Katso diat

12.11.20
Ilmaisun soveltuvuuskoepainotettu opetus vuosiluokilla 7-9


Tiedotustilaisuudet ensi lukuvuoden 1. ja 7. luokkalaisten huoltajille

21.10.2020
Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä seuraavasti:
Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille pidetään keskiviikkona 2.12.2020 klo 17.
Tiedotustilaisuus 7. luokkalaisten huoltajille pidetään keskiviikkona 11.11.2020 klo 17.
Liiittymislinkki tilaisuuteen julkaistaan koulun kotisivuilla paria päivää ennen tilaisuutta.
Tervetuloa mukaan!


Hyvät huoltajat,

30.9.2020
Enemmän yhdessä -hanke järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa liikuntakerhon Kannelmäen peruskoulussa. Liikuntakerhossa on kuukausittain vaihtuva liikuntalaji ja lokakuussa vuorossa on taekwondo. Lokakuun kerhon ohjaamisesta vastaa Taekwondourheilijat 2011. Kerho on maksuton ja se on suunnattu 2.-4.-luokkalaisille. Kerhoon ilmoittaudutaan kuukausi kerrallaan.

Kerho järjestetään Kanteleen koulutalon jumppasalissa tiistaisin klo 14-15.30. Kerhon ajankohdat ovat 6.10., 20.10., 27.10 ja 3.11. tiistait.

Ilmoittautumiset osoitteeseen info@tu11.fi . Laita viestiin lapsen nimi, ikä ja koulusi sekä huoltajan yhteystiedot.


Aamupäivätoiminta alkaa ma 31.8.2020

30.8.20
Kannelmäen peruskoulu järjestää aamupäivätoimintaa 1.-2. luokan oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30–10.00 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on maksutonta ja siellä ei tarjota aamupalaa. Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa.

Aamupäivätoiminta alkaa maanantaina 31.8.2020.
Aamupäivätoiminnan järjestää Leikkipuisto Kannelmäki (Kanneltie 1a, 00420 Helsinki, p. 09 310 41613 / 040 334 4221).

Näin ilmoittaudut: Valitse Wilman yläpalkista kohta Hakemukset ja päätökset.  Tämän jälkeen valitse kohta Tee uusi hakemus  ja kohta Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2020.  Valitse vielä kohta Täytä tiedot ja lopuksi paina kohtaa Tallenna tiedot.

Ilmoittautuminen mielellään 29.8.2020 mennessä.

Ystävällisin terveisin

Kannelmäen peruskoulun rehtorit


Me-koulut starttasivat Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Malmilla.
Toiminta jatkuu myös lukuvuonna 20-21.


Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä. Kuva: Nina Dale

28.3.2019
Nuoret saavat toivomiaan harrastuksia, ja perheet otetaan tiiviisti mukaan koulun toimintaan.

​"Tuntuu hyvältä päästä tekemään konkreettisia asioita, joilla saa aikaan muutosta", Jussi Luoma sanoo.

Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä jalkautuivat tammikuussa Kannelmäen, Mellunmäen ja Malmin kouluihin kehittämään toimintaa yhdessä kouluyhteisöjen kanssa.

Me-koulut ovat yksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän Mukana-ohjelman monista toimenpiteistä. Mukana-ohjelma on kaupungin strategiahanke, joka yhdistää eri toimialojen vahvuudet yhteen nuorten hyväksi.

Luoma aloitti Me-koulu-toiminnan Kannelmäen peruskoulussa nuoria kuuntelemalla. Kannelmäessä asuu erilaisia perheitä ja eriarvoisuus nuorten harrastusmahdollisuuksissa korostuu: toisilla lapsilla voi olla useita harrastuksia, toisilla ei yhtään.

Harrastustoimintaa haluttiin tarjota kaikille, joten Luoma tarttui toimeen kysymällä koululaisilta, mitä he haluaisivat harrastaa. 5.-8.-luokkalaisille tehdyn kyselyn tuloksena syntyi yhteensä 100 harrastustoivetta. Oppilaiden ideoiden ja toiveiden perusteella rakennetaan yhdessä nuorisotoimen kanssa tarjontaa maksuttomasta vapaa-ajan toiminnasta alueella, jotta kaikki lapset ja nuoret pääsisivät mukaan harrastamaan.

Luoman tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa myös kouluissa. Kannelmäessä on jo aloitellut jujutsukerho, jossa oppilaat valmentavat toisiaan. Kyse on vertaistoiminnasta, jonka Luoma haluaisi kehittää valinnaiseksi aineeksi asti.

Koulussa on otettu käyttöön myös hiljaiset välitunnit: kerran päivässä oppilaiden on mahdollista vetäytyä rauhassa luokkahuoneeseen patjoille nauttimaan hiljaisuudesta.

Perheiden ehdoilla

Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteen koulussa Me-koulun kehittämisasiantuntijat havaitsivat ykköstavoitteeksi perheiden osallistumisen lisäämisen lasten koulunkäyntiin.

"Avainsanoina ovat yhdessä tekeminen. Aloitimme järjestämällä kodin ja koulun illan, jonne kutsuttiin tokaluokkalaiset sekä heidän vanhempansa ja sisaruksensa", Sami Seppilä kertoo.

Toiminnan ideana on järjestää matalan kynnyksen yhteistä tekemistä, jossa perheet voivat tutustua toisiinsa ja koulun aikuisiin – ei ongelmakeskeisesti vaan pyrkimällä luomaan aitoja, positiivisia kohtaamisia. Kodin ja koulun illassa lapsille oli rakennettu temppurata ja vanhemmilla oli mahdollisuus rentoon keskusteluun kahvittelun äärellä. Jatkossa tarkoituksena on kehitellä vanhempi-lapsi-toimintaa, joka voisi pitää sisällään esimerkiksi kalastusretken tai kerhotoimintaa.

Oppilaiden ääni esiin

Malmin peruskoulussa Me-koulukehittäjät aloittivat tapaamalla koulun oppilaskuntaa, verso-oppilaita ja tukioppilaita.

"Näistä ryhmistä koottiin pienempi ydinryhmä, jota kehittäjät ovat alkaneet valmentaa aitoon oppilaslähtöiseen vaikuttamiseen. Koulun oppilaat ovat tuoneet esille useita luovia kehittämisratkaisuja, joilla parannetaan koulun viihtyvyyttä", Sini Enqvist kertoo.

Tavoitteena on luoda koululle aito osallisuuden kulttuuri ja kanava oppilaiden äänen esille tuomiseksi. Samalla oppilaita aktivoidaan etsimään itse ratkaisuja ongelmiin, verkostoitumaan ja myöhemmin kouluttamaan itselleen seuraajat, jotka jatkavat perinnettä koululla.

Me-kouluja toteuttavat Mukana-ohjelmassa yhdessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimiala, Me-säätiö sekä alueelliset kumppanit. Uudenlaisessa syrjäytymistä ehkäisevässä työssä tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi - jo ennen ongelmien ilmaantumista.

Teksti: Nina Dale, viestintäasiantuntija, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala03.06.2022 13:56