Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Karviaistien koulu on 70 oppilaan erityiskoulu Malmilla, oppilaiden oppimäärät voidaan yksilöllistää kaikissa oppiaineissa. Koulussa on vuosiluokat 1.-9.

Karviaistien koulun on turvallinen, iloinen, elämänmyönteinen ja erilaisuuden rikkautena kokeva koulu, jossa lapsen ja nuoren hyvinvointi on kaiken työn lähtökohta. Ihmissuhteissa, käytännön työssä, opetuksessa ja arjen rutiineissa toimitaan joustavasti lasten, nuorten ja aikuisten yhteistyötä painottaen.

Luovalla ilmaisulla on koulun toiminnassa vahva sija itsetunnon, ilmaisutaidon, arkiluovuuden, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittäjänä. Päämääränä on saattaa maailmalle oman elämänsä sankareita.
03.10.2017 15:07