Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2022−2023

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat.

Maksuttomat harrastukset ja kerhot


Tanssin perusteet (7-9.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14-15 (jatkuu 18.1.2023)
Paikka: Liikuntasali
Tanssitunnin perustana ovat luonnolliset liikkeet kuten kävely, juoksu ja hyppääminen, joiden kautta kehitetään kehon ja liikkeen ilmaisua omista lähtökohdista. Tutustumme tunneilla improvisaation ja erilaisten leikkien kautta jokaisen omaan persoonalliseen tapaan tanssia ja ilmaista itseään mieluisalla ja luonnollisella tavalla. Tutkimme tanssiin vaikuttavia tekijöitä kuten tilaa ja erilaisia liikelaatuja, sekä kokeilemme tanssin mahdollisuuksia välittää erilaisia tunnetiloja.
Erilaiset musiikit ovat läsnä tunneilla. Tunneilla ei ole ennalta määrättyjä tanssiteknisiä kriteerejä, jotka pitäisi oppia tai hallita, vaan sisältö ja tavoitteet elävät ryhmän mukana.
Harrastuksessa on kaksi ohjaajaa.
Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua opettajalta saatavalla paperilomakkeella ensimmäisellä tunnilla
TAI tästä: https://tanssikoulut.fi/vapaatanssikoulu/course.php?l=fi&p=1&t=606
Järjestäjä: Vapaa tanssikoulu / Harrastamisen Suomen malli


Muut kerhot ja harrastukset

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset). 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta.


Kerho- ja harrastustoiminta 2020-2021


Lisätietoja koulun kerhotoiminnasta saa ottamalla yhteyttä rehtori Juha Parviaiseen

juha.parviainen@hel.fi
puh. 09 310 82033, 040 334 2014
03.01.2023 08:49