Suoraan sisältöön

Opetus

Karviaistien koulussa noudatetaan koulun omaa opetuslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Koulussa painotetaan ilmaisukasvatusta. Opetusta ja toimintaa tapahtuu myös yli luokkarajojen. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämiä työ ja loma-aikoja noudatetaan. Poikkeuksena on johtokunnan päätöksellä tehtävät muutokset.

Koulun työaika on klo 8.00 -15.  Juhlista ja muista teemapäivistä johtuen voi koulupäivän pituuksiin tulla muutoksia.

Valinnaisaineiden lisäksi valinnaisuutta toteutetaan myös jaksoissa tapahtuvassa pajatyöskentelyssä. Valinnaisuutta on 4. -6. luokalla 1 vuosiviikkotunti ja 8. ja 9. luokilla kolme vuosiviikkotuntia. 

Pelastussuunnitelman mukaisia toimia harjoitellaan, kehitetään ja toteutetaan. Vaaroja ennakoidaan harjoittelulla ja valistuksella sekä vaarojen arvioinnilla.22.02.2021 11:42

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma