Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää. Reissuvihko ja Wilma ovat päivittäin käytössä olevia yhteistyövälineitä. Puhelinkeskusteluja käydään ja tapaamisia sovitaan tarpeen mukaan. Opettajainhuoneen puhelinvastaajaan voi jättää viestejä.

Lukuvuositiedote julkaistaan lukuvuoden alussa. Opettaja lähettää luokan viikkotiedotteen viikottain ja koululta tulee kuukausitiedote joka kuun ensimmäisenä perjantaina. Tiedotteita tulee myös Wilman kautta.

Kaikki Koskelan oppilaiden vanhemmat kuuluvat Koskelan vanhempaintoimikuntaan, KoVaan. KoValla on oma sähköpostirinki, omat facebook-sivut, vapaaehtoista sekä vapaamuotoista toimintaa ja tapaamisia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan KoVan toimintaan, lisää infoa löydät Wilmasta.

Koskelan koulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Johtokunta on valittu vaaleilla toimikaudeksi 2021-2024. Johtokunta valvoo koulun toimintaa ja toimii vanhempien vaikutuskanavana koulun asioissa.15.09.2022 14:45