Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Kruununhaan yläasteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat kouluun tulevat pääosin Kaisaniemen, Katajanokan ja Suomenlinnan ala-asteen kouluista. Kaikilla oppilaillamme on taidepainotus. Koulun yleislinjan oman oppilaaksiottoalueen oppilaat, jotka eivät ole musiikin tai tanssitaiteen painotusopetuksessa sekä toissijaisesti kouluun tulleet yleislinjan oppilaat, opiskelevat sisäisenä painotuksena designia. Design-linjalle ei ole valintakoetta.

Kaisaniemen ala-asteella musiikin ja tanssitaiteen painotusopetuksessa olevat oppilaat voivat halutessaan jatkaa Kruununhaan yläasteelle samassa painotuksessa oman opinpolun mukaisesti, mikäli oppilaalla on edelleen motivaatiota kyseiseen painotusopetukseen. Kaisaniemen ala-asteen musiikin tai tanssin painotusopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, mikäli he hakulomakkeessa valitsevat opinpolun jatkumon ensimmäisessä vaiheessa. Riittää, että Wilman hakulomakkeeseen valitaan opinpolun mukainen jatkumo samassa painotusaineessa. Jos oppilas hakee ensisijaisesti muualle, ei paikka opinpolun jatkumossa säily enää. Tällöin halutessaan esim. toisena vaihtoehtona jatkaa musiikki-/tanssipainotuksessa, oppilaan on valittava tämä yhdeksi hakuvaihtoehdoksi ja osallistuttava valintakokeeseen.

Esittely- ja infotilaisuuden 2.11.2022 materiaali (kieliohjelma päivitetty 9.11.2022)

Musiikin ja tanssitaiteen painotettuun opetukseen voi hakeutua myös muualta. Vuoden 2023 oppilaaksiotossa paikkoja on hyvin sekä musiikkiin että tanssitaiteeseen. Musiikin ja tanssitaiteen painotettuun opetukseen otetaan oppilaat valintakokeilla, joista on tietoa alla:

Musiikkiluokkien soveltuvuustestit

I Osa Karman musikaalisuustesti: noin 30 minuutin mittainen kuunteluun perustuva musiikin eri elementtien hahmotuskykyä mittaava testi.

Musiikkitieto-osio
Musiikin teoriaan perusteisiin liittyviä kysymyksiä (peruskurssi 1/3 tasoa), joita on myös alaluokilla käsitelty esim. Nuottien ja taukojen nimiä ja aika-arvoja, tahtiosoitus, sointumerkkejä

II Osa Henkilökohtainen osio
Henkilökohtaisessa osiossa esitetään lyhyehkö vapaavalintainen laulunäyte ja vapaavalintainen soittonäyte. Molempiin saa tarvittaessa säestyksen. Kappaleille on aikaa vain muutama minuutti, joten esitys saatetaan keskeyttää aikataulullisista syistä.

Äänessäpysymisen testi: tuttu helppo laulu, johon testaaja laulaa toista ääntäjä ja testattava melodiaa.

Vähimmäispistemäärä musiikkiluokalle hyväksytyksi tulemiselle on 21/64 ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34.

Musiikin valintakokeen kaikille yhteinen osuus on tiistaina 24.1.2023 klo 9.00 koululla osoitteessa Snellmaninkatu 18.
Yhteisessä osuudessa annetaan henkilökohtainen yksilöaika soitto-/laulunäytteen antamiseen. Yksilökokeet järjestetään 9.2. mennessä.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Jos olet hakenut useampaan samaa painotusta tarjoavaan kouluun (musiikki), valintakoe tehdään siinä koulussa, johon haet ensisijaisesti.

Infovideo musiikkiluokalle hakemisesta:Tanssitaiteen soveltuvuuskoe

Kokeisiin voi osallistua, vaikkei olisi aiempaa tanssi- tai liikuntaharrastusta. Mielenkiintoa ja sisäistä paloa liikettä kohtaan tarvitaan.
Soveltuvuuskokeiden liiketehtävien ja pienen kirjallisen tuotoksen avulla arvioidaan hakijan:

 • keskittymiskykyä
 • liikkeen hahmottamis-ja omaksumiskykyä
 • liikunnallisia valmiuksia
 • rytmitajua ja tanssillisuutta
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • kiinnostusta ja sitoutumista pitkäjänteiseen tanssin opiskeluun

Tanssitaiteen soveltuvuuskoe on maanantaina tai tiistaina 16.-17.1.2023 koululla osoittessa Snellmaninkatu 18

 • A–G -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 16.1.2023 klo 9.00–11.00
 • H–J -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 16.1.2023 klo 12.00–14.00
 • K-kirjaimella alkavat sukunimet maanantaina 16.1.2023 klo 15.00–17.00
 • L–O -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 17.1.2023 klo 9.00–11.00
 • P–S -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 17.1.2023 klo 12.00–14.00
 • T–Ö -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 17.1.2023 klo 15.00–17.00

Vähimmäispistemäärä tanssitaiteen painotukseen hyväksytyksi tulemiselle on 9/15.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Oppilaaksioton aikatauluja löydät Ajankohtaista -osiosta.09.11.2022 14:57