Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Kouluun ilmoittautuminen ja tärkeitä päivämääriä

Soveltuvuuskoe kaksikieliseen opetukseen järjestetään to 2.2. klo 9.00. Huom, koe alkaa tuolloin, ja paikalla tulee olla aikaisemmin. Uusintakoe varsinaisena koepäivänä esim. sairauden takia estyneille järjestetään viimeistään 10.2. Palaamme mahdolliseen uusintakokeen aikatauluun, kun tiedämme, onko sille tarvetta.  Soveltuvuuskokeeseen voi ilmoittutua sähköisesti tämän linkin kautta:

https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe

The aptitude test for the bilingual program will be held on 2.2. at 9.00. Note, the aptitude test begins at 9.00 and those attending should be present earlier. Those who can not attend the test on the actual day due to e.g. illness, can take the test before the 10.2. More info about that, when we know if there are any students who need to take the test on a different day.You can find the application form through this link:

https://lomake.hel.fi/1-grade-aptitude-test


  • 9.-29.1.2023 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella 4.1.2023 alkaen. 

  • 9.-29.1.2023 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella.

  • 17.-31.1.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla. 

  • ke 25.1.2023 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla klo 8.00-10.00 (oppivelvollisuusilmoitus mukaan)

  • ma 30.1.2023 alkaen. Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

  • 1.-17.2.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa

  • pe 3.3.2023 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

  • 20.3.−21.4.2023 Iltapäivätoiminnan hakuaika. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan kotiin heinäkuussa 2023.


Bilingual program info26.11.  Lauantain koulupäivä 9-11 ja koulun vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset 11-14


23.11.2022

Infotilaisuus tulevien 1.luokkalaisten huoltajille

Järjestämme infotilaisuuden tulevien 1.luokkalaisten huoltajille keskiviikkona 23.11. klo 18.00-19.00. Tilaisuudessa kerromme myös laajamittamittaisen kaksikielisen opetuksen ohjelmasta sekä soveltuvuuskokeisiin ilmoittautumisesta. 

Information evening for the guardians of 1st grade students(Academic year 2023-2024) 

Information evening on 23.11. between 18.00-19.00 for the guardians of the children beginning school in August 2023. We also give more info on out Bilingual program and the application process.

For more information, please contact vice principal Pauliina Holtari. pauliina.holtari@edu.hel.fi
09 310 72053 (Mondays 10.00-14.30)14.6.2022 

Täydennyshaku kaksikieliseen opetukseen lukuvuodelle 2022-23

Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttaneilla ensimmäisen luokan aloittavilla koulutulokkailla on mahdollisuus hakea englanninkieliseen sekä kaksikieliseen perusopetukseen. 

Kaksikielisen opetuksen täydennyshaku järjestetään myös 2.-6. vuosiluokan oppilaille ja näille luokka-asteille voivat hakea kaikki helsinkiläiset oppilaat sähköisellä lomakkeella 

Kulosaaren ala-asteella tarjottavaan laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen on vapaita oppilaspaikkoja seuraavasti:

1.lk: 2 (haku mahdollista vain tammikuun jälkeen Helsinkiin muuttaneille)
2. luokka: 1 paikka
3. luokka: 1 paikka
4. luokka: 1 paikka
5. luokka: 2 paikkaa
6. luokka: ei vapaita paikkoja

Oppilaspaikkatilanne saattaa muuttua kesän aikana. Soveltuvuuskoe järjestetään vain, jos paikkoja ko. luokalla on.

Hakuaika on 2.5.- 22.7. ja soveltuvuuskoe järjestetään 4.8.2022. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneet saavat tarkemmat tiedot sähköpostitse.

Hakuohje ja sähköinen hakulomake:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskell...

Sähköinen lomake

Lisätiedot ja tiedustelut
Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut
Koulutuskoordinaattori Elena Silverang
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 28393

Supplementary application round for bilingual education 2022-23

In case the family has moved to Helsinki after January, bilingual education first grade vacancies can be applied for in the supplementary application round. A supplementary application round for vacancies in grades 2-9 will be organised at the same time and is open for everyone residing in Helsinki.

Vacancies in the Kulosaari primary School bilingual (Finnish-English) program:

1st grade: 2 (applications accepted only if the child has moved to Helsinki after January)

2nd grade: 1 place
3rd grade: 1 place
4th grade: 1 place
5th grade: 2 places
6th grade: full- no places

How to apply and the online form:

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/what-how...

Online form

For further information and enquiries:
Elena Silverang
Education coordinator, City of Helsinki
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 28393


27.1.2022

Soveltuvuuskoe pidetään tiistaina 1.2. klo 9.00-10.30. Kokoonnumme koulun pihalle klo 8.30. Tarkempi kutsu tulee sähköpostissa. Lapsilla tulee olla nimikyltti.

The aptitude test will be held on Tue 1.2. between 9.00-10.30. We will meet at the school yard at 8.30. An invitation with more details will arrive through email soon. Children must have name tags on


5.1.2022

Laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen hakeutuminen


Soveltuvuuskoe 1. luokalle järjestetään 1.2.2022. Soveltuvuuskokeeseen voi ilmoittautua 5.1.-30.1.2022 välisenä aikana. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida huomioida.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tarvittaessa voi käyttää tulostettavaa paperilomaketta , jonka saa myös koululta pyytämällä. Lomake tulee palauttaa koululle, johon ensisijaisesti haetaan.

Lisätietoja hakeutumisesta:
Anna Tanaka, koulusihteeri
Anna Tanaka@hel.fi, p.0931080334

Lisätietoja suomi-englanti opetuksesta:
Pauliina Holtari, apulaisrehtori
puh.09 310 72053, pauliina.holtari@edu.hel.fi
puhelinaika  14.15-15.15

Applying to bilingual Finnish-English education


The aptitude test for future first graders is held on February 1, 2022. Please sign up by filling out the electric form between 5.1.-30.1.2022.

In case you need the form in paper, you can either print it or contact the school. Please, note that late applications cannot be accepted.

More information about applying:
Anna Tanaka, school secretary
anna.tanaka@hel.fi, p.0931080334

More information about bilingual education:
Pauliina Holtari, Vice Principal
puh. 09 310 72053, pauliina.holtari@edu.hel.fi
call time 14.15-15.15
[1.12.21] Joulukuu

23.12.21-9.1.22 Joululoma / Christmas holiday

15.12. Koulun joulujuhla / School's Christmas Show

3.12. Kulosaaren jouluvalot -kalenterin 3. joululuukku avataan koulun pääsisäänkäynnin ikkunnassa

3.12. 4. luokkalaisten itsenäisyysjuhla / 4th graders' independence day show

2.12. 5. luokkalaisten tanssit vanhemmille / 5th graders' ball for the parents


[27.10.21] Marraskuu

27.11. Lauantain koulupäivä 9-11 ja koulun vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset 11-14


Infotilaisuus tulevien 1.luokkalaisten huoltajille

Järjestämme infotilaisuuden tulevien 1.luokkalaisten huoltajille keskiviikkona 24.11. klo 18.00-19.00. Tilaisuudessa kerromme laajamittamittaisen kaksikielisen opetuksen ohjelmasta sekä soveltuvuuskokeista. Covid19-tilanteesta johtuen pidämme tilaisuuden etäyhteyksien kautta. Linkin etätapaamisen julkaisemme kotisivuillamme lähempänä tilaisuuden ajankohtaa. (tieto etätapaamisesta päivitetty 17.11.)

Klikkaa tästä linkistä osallistuaksesi infotilaisuuteen:


Information session for Grade 1 2022-2023 guardians

Information session for the guardians of the children applying for the Bilingual Program (Finnish-English) takes place 24.11. 18:00-19:00. Due to current the Covid19 situation, the session will be organised remotely. Please check the website (News section) closer to the time for details/ remote link. (information about the distance meeting updated on 17.11.)

For more information, please contact vice principal Pauliina Holtari. pauliina.holtari@edu.hel.fi
09 310 72053 (Mondays 13.00-14.30)

Klick on this link to attend the information session:


[7.10.2021] Lokakuu

Viikolla 42 (18.-22.10.) Syysloma / Autumn break

[30.8.2021] Syyskuu

Viikoilla 35-36 Luokkien vanhempain iltoja / parents' evenings. Luokanopettaja tiedottavat oman luokan vanhempia ajankohdista Wilmassa / Class teachers inform the guardians about the times on Wilma.

7.-8.9. Valokuvaus / School photos Luokaopettajat informoivat luokkien kuvauspäivän Wilmassa. Luokkakuvat otetaan ulkona ja oppilaista otetaan vain yksityiskuvat. Tänä vuonna ei oteta kaverikuvia. / Class teachers inform the guardians about their class' photo time on Wilma. Class photos will be taken outside and in addition just individual photos are taken this year, no friend photos.

Viikolla 36 Luokkien ja solujen omat liikuntapäivät. Luokanopettajat informoivat tarkemmin luokkien suunnitelmista Wilmassa. / Sports days of the classes and units. Class teachers will inform more on their class' plans on Wilma.

[10.8.2021] Lukuvuoden aloitus

Aloitamme lukuvuoden keskiviikkona 11.8.  klo 9.00. Opettajat ottavat oppilaat vastaan koulun piha-alueella luokkatunnuksin, jonka jälkeen siirrytään sisälle.

Ensimmäisen kouluviikon koulupäivät ovat keskiviikosta perjantaihin klo 9.00-12.15. Lukujärjestyksen mukainen koulutyö alkaa maanantaina 16.8.

Tervetuloa kouluun kaikki uudet ja vanhat oppillaat!

---------------------

We will start the school year on Wednesday 11.8. at 9 am. Teachers will be waiting on the school yard for their students with class signs to collect them.

From Wednesday to Friday the school days are 9-12.15 for all students. On Monday 16.8 we will start our school work according to the timetables.

Welcome to school everyone!09.01.2023 12:15