Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Katso Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelma.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.


Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2022-2023 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1., 2., 3. ja 4. Opetus kasvaa uudella luokka-asteella vuosittain. Syksyllä 2023 kaksikielinen opetus laajenee 7. luokalle.

Luokilla 1-6 kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia. Luokilla 7-9 noin 25-50% opetuksesta on englannin kielellä.

Hakeutuminen luokalle 1

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet ilmoittautumista varten julkaistaan koulun nettisivuilla tammikuun alussa. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja hakeutumisesta annetaan koulutulokkaiden vanhempainillan yhteydessä 10.1.2023. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.
Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttaneilla ensimmäisen luokan aloittavilla koulutulokkailla on mahdollisuus hakea englanninkieliseen sekä kaksikieliseen perusopetukseen. Kaksikielisen opetuksen täydennyshaku järjestetään myös 2.-9. vuosiluokan oppilaille ja näille luokka-asteille voivat hakea kaikki helsinkiläiset oppilaat. Tieto mahdollisista vapaista paikoista julkaistaan opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilla.

Hakeutuminen 7. luokalle

Laajasalon peruskoulussa kaksikielinen opetus 7. luokalla alkaa syksyllä 2023 ja siihen voivat pyrkiä kaikki helsinkiläiset oppilaat. Valintakoe järjestetään tammikuussa 2023. Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja valintakokeesta annetaan vanhempainillassa 8.11.2022. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta Laajasalon peruskoulussa antaa Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi).

The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2022-2023 bilingual program is offered in grades 1, 2, 3 and 4, growing further each year. Bilingual education in 7th grade will start in August 2023.

In grades 1-6 in the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects. In grades 7-9, about 25%-50% of instruction is given in English.

Applying to Grade 1

Children wishing to enroll in the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English.
The aptitude test is held annually in February. Signing up takes place at the same time with the general school sign up process. Instructions for signing up will be published on the school website in January. When signing up, the guardians choose whether the child takes the aptitude test in English or in Finnish.
Further information about bilingual education and applying is given in the parent's evening on January 10th. The link to the info evening will be published here closer to the date.
In case the family has moved to Helsinki after January, bilingual education first grade vacancies can be applied for in the supplementary application round. A supplementary application round for vacancies in grades 2-9 will be organised at the same time and is open for everyone residing in Helsinki.

Applyig to Grade 7


Bilingual education in 7th grade will start in August 2023. The aptitude test is held in January 2023.
Application is open to all students residing in Helsinki. Further information about the bilingual education and applying is given in the parents' evening on November 8th. The link to the info evening will be published here closer to the date.

Further information about applying can be found on Helsinki web page.
Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi)


Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella painotetusti kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen sekä musiikkia että liikuntaa. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä.

Painotettu musiikki 7.-9. luokilla

Yläkoulun painotetussa musiikissa keskitytään yhteismusisointiin ja oppilaan oman muusikkouden kehittämiseen eriyttämällä. Erityinen painotus on musiikin luovassa tuottamisessa, jossa tutustutaan säveltämisen, sanoittamisen ja sovittamisen sekä äänitteen tekemisen perusteisiin. Esiintymiset koulun omissa ja musiikkiluokkien yhteisissä tapahtumissa ovat osa painotetun musiikin opiskelua. Lisäksi yhteistyötä koulun lähialueen toimijoiden ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan


Painotettu liikunta 7.-9.luokilla

Laajasalon peruskoulun liikuntaluokka kerää yhteen iloisia Fair Play –henkisiä nuoria. Laajasalon peruskoulu mahdollistaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla. Liikuntaluokan oppilailla on liikuntaa luokka-asteesta ja valinnaisliikuntatuntien määrästä riippuen 3-9 tuntia viikossa.

Liikunnan pääpaino on monipuolisessa liikunnassa. Erityisesti maila- ja palloilupelit ovat suosittuja, mutta tarjoamme monipuolisesti myös eri perusliikuntamuotoja. Osallistamme ja kannustamme oppilaitamme liikuntatuntien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulumme liikuntatilojen lisäksi käytämme lähialueen liikuntapaikkoja: tekonurmikenttää, Laajasalon urheilupuiston jalkapallo-, koripallo- ja tenniskenttiä, Laajasalon palloiluhallia sekä talvisin tekojääkaukaloa. Lisäksi koulun lähimaasto tarjoaa merellistä luontomaisemaa iloon ja virkistykseen. Liikuntatuntien slogan: Ilon kautta!

Lisätietoa yhteistyöstä Pääkaupunkiseudun urhea-akatemian kanssa tästä: https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/helsinki/laajasalon-peruskoulu/


Musiikki- ja liikuntapainotuksiin hakemisesta tiedotetaan Ajankohtaisissa uutisissa.28.09.2022 15:55

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma