Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Huoltajat saavat avainkoodin omalta opettajalta tai koulun kansliasta. Huom! Tunnus ja salasana ovat vain huoltajien käyttöön ja varmistaaksemme sen, ne luovutetaan huoltajille henkilökohtaisesti. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Luokanopettaja lähettää luokkakohtaisen viestin luokan/koulun tapahtumista vähintään kahden viikon välein. Kokeista ilmoitetaan Wilmassa viimeistään kahta viikkoa ennen koepäivää. Huoltajan lähettämiin viesteihin vastataan mahdollisimman pian, viimeistään kolmen päivän sisällä.  

Vanhempainyhdistys
Laakavuoren ala-asteen vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti kouluvuoden aikana. Vanhempainyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja sen tavoitteena on omalta osaltaan tukea koulumme toimintaa erilaisien tempauksien, kannusteiden ja stipendien muodossa. Oman toimintansa lisäksi vanhempainyhdistys tukee eri luokkien luokkatoimikuntien toimintaa. 

Johtokunta
Helsingin kouluissa on johtokunta, joka koostuu oppilaiden huoltajista ja koulun henkilökunnasta. Johtokunta mm. valitsee opettajat vakituisiin virkoihin, hyväksyy toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä päättää koulun budjetista. Johtokunta kokoontuu vuosittain 4 – 5 kertaa.24.02.2021 13:58