Suoraan sisältöön

Soome-eesti õpe


Kandideerimine 1.- 2., 4.- 8. klassi kakskeelsesse õppesse õppeaastal 2022 - 23


Täiendav taotlusvoor 1. klassi

Kui pere on kolinud Helsingisse pärast 30. jaanuari 2022, saab õppekohta taotleda augustis toimuvatel lisakatsetel. Täiendava kandideerimise periood (lisakatsetele augustis) on 2. maist 22. juulini 2022.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 02.05.2022. Kui teil pole Soome pangatunnuseid, saate taotleda ka PDF-vormi abil.

Soome-eesti kakskeelsesse õppesse kandideerivate laste lisakatsed toimuvad neljapäeval, 4. augustil 2022.


Täiendav taotlusvoor 7. klassile

Kui pere on kolinud Helsingisse pärast 15. detsembrit 2021, saab õppekohta taotleda augustis toimuvatel lisakatsetel. Täiendava kandideerimise periood on 2. maist 22. juulini 2022 ja lisakatsed augustis.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate sellelt lehelt esmaspäeval, 02.05.2022. Kui teil pole Soome pangatunnuseid, saate taotleda ka PDF-vormi abil.

Soome-eesti kakskeelsesse täiendusõppesse kandideerivate laste täiendavad katsed toimuvad neljapäeval, 4. augustil 2022.


Jätkuv kandideerimine kakskeelse õppe vabadele kohtadele

2022. aasta augustis toimub lisataotlus kakskeelsele soome-eesti õppetööle, kuhu kõik huvilised saavad kandideerida 2.–8.

NB! Meie koolis ei ole 3. klassi kakskeelset rühma ja seega 3. klassi ei ole võimalik kandideerida.

Täiendava kandideerimise periood täiendavatele katsetele on 2. maist 22. juulini 2022 ja sobivuskatsed augustis 2022.

Koolikoha taotlemine toimub elektroonilise vormi abil, mille leiate siit: https://lomake.hel.fi/soveltuvuuskoe

Kui teil pole Soome pangatunnuseid, saate taotleda ka PDF-vormi abil, mille leiate leheküljelt https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen

Saatke vorm aadressile:

Kaksikielinen ja englanninkielinen opetus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki

Ankeedi saate tuua ka ümbrikus aadressile: Töysänkatu 2D, 00510 Helsinki.

Ümbriku peale kirjutage: Kaksikielinen ja englanninkielinen opetus.

Ümbriku saate jätta välisukse kõrval olevasse postkasti või anda üle registraatorile ajavahemikus 8.00-16.00. Ärge saatke PDF-vormi meili teel!

Täiedavad katsed kakskeelsesse õppesse toimuvad neljapäeval 4. augustil 2022.


Rohkem informatsiooni:

Õppealajuhataja Satu Olava 050 5344 703 (satu.olava@hel.fi)
Kakskeelse hariduse kontaktisik Elina Heikkilä-Kopperoinen (elina.heikkila-kopperoinen@edu.hel.fi)
Täpsem info ja päringud suve jooksul
Inglise- ja kakskeelsed teenused
Hariduskoordinaator Elena Silverang
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 28393


Õpilaskoha taotlemine kakskeelsesse soome – eesti õppe 1. klassi

Kandideerimisaeg kakskeelsesse soome – eesti õppesse toimub 5.-30.1.2022

Täitmiseks soomekeelne https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe

või ingliskeelne elektrooniline avaldus: https://lomake.hel.fi/1-grade-aptitude-test

Avalduse vormi võite ka välja printida, täita ja Latokartano kooli saata.

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/popa/Valintakoe-ilmoittautumislomake-2022-23.pdf

Kandideerides kakskeelsesse õppesse ei pea hooldaja enam eraldi digitaalselt registreerima last kooli Asti süsteemi kaudu.

Lisainfo 1.klassi astujatele:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen ja https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/sahkoinen/


Sobivustest

Kakskeelse soome – eesti õppe sisseastumiskatsed 1.klassi pürgijatele toimuvad teisipäeval, 1.2.2022 kell 9.00

Esimesse klassi pürgijate sisseastumiskatsetel testitakse nende soome või eesti keele oskust.

Kordustest haigestunud õpilastele toimub teisipäeval, 8.2.2022 kell 9.00

Kordustesti päeval võivad osaleda ainult need õpilased, kes ei saanud haiguse tõttu õigel ajal testi sooritatud. Enne kordustestile tulekut tuleb koolile esitada arstitõend.

Lisainfo:

Kooli sekretär Nina Norrmen 050 302 9799

Kooli õppealajuhataja Satu Olava 0505344 703


Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe

Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe 1. ja 3.-8. klassidesse algab 17. mail 2021
kell 12.00 ja lõpeb 30. juulil 2021 kell 12.00.
Sobivuskatsed peetakse teisipäeval 5.8.2021 kell 9.00–12.00 Latokartano põhikoolis:

Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe (pdf)


Laiaulatuslik kakskeelne soome – eesti õpe Latokartano põhikoolis

Latokartano põhikoolis korraldatakse laiaulatuslikku kakskeelset soome – eesti õpetust 1.- 9.klassidele. Laiaulatuslik kakskeelne soome – eesti õpetus tähendab õpet, mille käigus 25 % kogu põhikooli õppekavast õpetatakse eesti keeles ja üle-

jäänud soome keeles. Eesti keel on õpilase A1 – keel.

Kakskeelse õpetuse eesmärgiks on, et õpilane õpiks mõlemaid keeli sujuvalt rääki-ma. Kahes keeles õppimine arendab lapse probleemide lahendamise oskust, loovat mõtlemist ja kohanemist uute olukordadega. Kakskeelse põhihariduse eesmärgid ja õppesisu on samad, mis soomekeelses põhihariduses.

Lisainfot kakskeelsest õpetusest Helsingis https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/kaksikielinen-opetus


Õpilaskoha taotlemine kakskeelsesse soome – eesti õppe 7. klassi

6.klassi laiaulatuslikus kakskeelses õppes õppival õpilasel on õigus jätkata õpinguid Latokartano põhikooli 7.klassis või oma elukohajärgses koolis.

Kandideerimisaeg Wilmas on 15.11 – 15.12.2021

Ka uued õpilased võivad taotleda õpilaskohta kakskeelse õppe 7.klassi.

Helsingis elavad 6.klassi õpilased täidavad selleks blanketi Wilmas.

Kandideerimisaeg Wilmas on samuti 15.11 – 15.12.2021

Uute 7.klassi pürgivate õpilaste sisseastumiskatsetel testitakse nende soome ja eesti keele oskust.

Sisseastumiskatsed 7.klassi pürgijatele toimuvad kolmapäeval, 26.1.2022 kell 9.00.

Kordustest haigestunud õpilastele toimub teisipäeval, 1.2.2022 kell 9.00

Kordustesti päeval võivad osaleda ainult need õpilased, kes ei saanud haiguse tõttu õigel ajal testi sooritatud. Enne kordustestile tulekut tuleb koolile esitada arstitõend.

Sobivustesti edukalt läbinud õpilane on kohustatud vastu võtma talle pakutud koha kakskeelses soome – eesti õppes. Hooldajal ei ole vaja eraldi avaldust esitada.

Helsingi linna poolt korraldatavale õppele võetakse vastu eelkõige soovijaid Helsingist.

Avalduse blankett Helsingist väljaspool elavatele

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/

saata aadressile kanslia.latopk@edu.hel.fi


Õpilaskoha taotlemine kakskeelsesse soome – eesti õppe 1. klassi

30.11 2021 kell 18.00 toimub kakskeelse soome – eesti õppe infotund, kuhu on oodatud kõik esimesse klassi tulevate laste vanemad ja teised huvilised.

Esimesse klassi pürgijate sisseastumiskatsetel testitakse nende soome või eesti keele oskust.

Kandideerimisaeg kakskeelsesse soome – eesti õppesse on internetis 5.-30.1.2022 ja koolis kolmapäeval 26.1.2022 kella 8.00 – 10.00.

Lingi avalduse blanketi jaoks leiate kooli kodulehelt. Linki uuendatakse detsembrikuu jooksul.

Kakskeelse soome – eesti õppe sisseastumiskatsed 1.klassi pürgijatele toimuvad

teisipäeval, 1.2.2022 kell 9.00

Kordustest haigestunud õpilastele toimub teisipäeval, 8.2.2022 kell 9.00

Kordustesti päeval võivad osaleda ainult need õpilased, kes ei saanud haiguse tõttu õigel ajal testi sooritatud. Enne kordustestile tulekut tuleb koolile esitada arstitõend.

Lisainfo:

Kooli sekretär Nina Norrmen 050 302 9799

Kooli õppealajuhataja Satu Olava 0505344 703
02.05.2022 18:06