Suoraan sisältöön

Arviointi

Koulussamme käytettävät opintojen aikaiset arviointitavat muodostavat yhdessä lukuvuositodistuksen kanssa kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tukea oppilaan ajattelun ja oppimisen prosessia. Arvioinnin muotoja ovat : tutustumis- ja tavoitekeskustelut, itsearviointi (portfoliot), vertaisarviointi sekä sanallinen ja numeroarviointi todistuksissa.

Syys- ja kevätlukukaudella opettaja, oppilas ja hänen huoltajansa käyvät yhdessä tavoitekeskustelun, jossa oppilas saa ohjaavaa palautetta ja asettaa tavoitteita koulutyölleen.  Ensimmäisen luokan oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa järjestetään tutustumiskeskustelu lukuvuoden alussa.

Itse- ja vertaisarviointi ovat jatkuva osa päivittäistä työskentelyä. Vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa oppilas kirjaa omat tavoitteensa yhdessä huoltajansa kanssa. Oppilaita ohjataan antamaan rakentavaa palautetta toistensa työskentelystä koko lukuvuoden ajan.16.06.2016 14:22