Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat kahta tai kolmea kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen vieras kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta syksystä 2018 lähtien. Valinnaisen A-kielen (A2) opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

6.luokalla alkaa toisen kotimaisen kielen eli ruotsin (B1-kieli) opiskelu.

Lauttasaaren ala-asteen koulun kielitarjonta:

  •  A1-kieli: englanti, kielirikasteinen englanti, espanja, ranska, saksa
  • Valinnainen A2-kieli:  englanti, espanja, ranska, saksa

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6.

Mikäli oppilas valitsee A1-kielekseen muun kuin englannin, alkaa hänellä A2-kielenä englanti 4. vuosiluokalta.

Koulussamme annetaan ruotsinkielistä kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1-6.19.08.2019 13:28