Suoraan sisältöön

Opettajat ja henkilökunta

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita. Huomaa, että ä, ö ja é muuttuvat osoitteissa muotoon a, o ja e.


Ammunet, Antti AAM erityisluokanopettaja, 7-9F:n  luokanohjaaja

Azzouzi, Abdelhai   AZA  uskonto, islam

Brace, Marita  MBR   kuvataide, koulun johtoryhmän jäsen 

Éuren, Kati KEU kati.euren@edu.hel.fi, erityisopettaja

Grimbergen, Peter  PGR  liikunta

Györffy, Lassi  LGY  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Heikkilä, Tuija  THE  oppilaanohjaus, apulaisrehtori, koulun johtoryhmän jäsen

Holst, Sebastian SHO, työelämäpainotteisen opetuksen ohjaavaopettaja

Hyyryläinen, Tytti THY kotitalous, terveystieto

Illman, Veera  VIL   englanti, ruotsi, koulun johtoryhmän jäsen

Ilmola, Iina IIL matematiikka, fysiikka, oppilaskunnan ohjaavaopettaja

Kallio, Antti AKA erityisluokanopettaja, 7-9C:n luokanohjaaja

Kiviluoto, Sofia  SYL  liikunta ja terveystieto (virkavapaa 2022-2023)

Kuokkanen, Joonas  JKU  oppilaanohjaus

Laitinen, Laura LLA  laura.j.laitinen@edu.hel.fi, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Latva-Pirilä, Jari  JLP   historia, yhteiskuntaoppi, yhteistoimintavastaava

Liikanen, Olli   OLI  kemia, matematiikka, fysiikka

Lind Henna HLN musiikki

Linden, Tanja  TLI  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, tukioppilastoiminnan ohjaaja

Lindroos, Hilding  HLI  liikunta

Christina, Liutu CLI liikunta

Maeda, Riikka  RMA  englanti, elämänkatsomustieto

Mattsson, Johanna JMA biologia, maantieto, kemia ja terveystieto

Nurmi, Sirpa  SNU  ranska, englanti, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen

Nyberg, Petri PNY historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

Näsman Pia PNÄ, kiina

Pakkanen, Sanna  SPA  maantieto, biologia

Partanen, Lotta LPA maantieto, biologia, terveystieto

Peltola, Ville PVI oppilaanohjaus

Peltomäki, Tuomo TPE historia, uskonto

Pennanen, Jaana  JPE  espanja, englanti, ruotsi, tukioppilastoiminnan ohjaaja

Peura, Ilari   IPE  tekninen työ, uskonto, oppilaskunnan ohjaaja, koulun johtoryhmän jäsen

Puolanne, Auli  APU  historia, uskonto (virkavapaa lukuvuosi 2022-2023)

Rantzos, Dimitrios  DRA  ortodoksi uskonto

Riikonen, Terhi  TRI  saksa, ruotsi, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen

Ristimäki, Jenna JRI katolinen uskonto

Ruuskanen, Gretel GRU luokanopettaja valmistava luokka

Rönkä, Ulla  URÖ   rehtori

Seppänen, Aija  ASP  aija-leena.seppanen(at)edu.hel.fi, digitaalinen kuvataide

Swanström, Elina   ELA  ruotsi, kielikylvyn yhteysopettaja

Tengström-Turunen, Berit  BBT  kotitalous

Toikkanen, Hanna  HTO  matematiikka, kemia (kielikylpy)

Toikkanen, Maria MTO matematiikka

Tuomisto, Jenny JTU ruotsi

Tuppi, Kaisa KTU suomen kieli ja kirjallisuus

Törrönen, Timo  TTÖ  fysiikka, kemia, matematiikka

Vahteristo, Mikko  MVA  erityisopettaja, apulaisrehtori, koulun johtoryhmän jäsen

Valpas, Katja KVA matematiikka, fysiikka, kemia

Vasko, Aleksi AVA musiikki

Vauras, Ilmari  ILV  äidinkieli ja kirjallisuus

Veijola, Sofia SVE matematiikka, fysiikka, kemia

Viitala, Johanna  JVI  oppilaanohjaus (virkavapaa 2022-2023)

Volotinen, Iina IVO käsityö pehmeät materiaalit

Vuorela, Petra PVU kotitalous ja terveystieto

Zhang, Jianguo  JZH  fysiikka, kemia, matematiikka, suomi-kiina-opetus

 

MUU HENKILÖKUNTA

Isotalo, Marja  ruokapalvelupäällikkö

Heikkinen, Sari  kouluterveydenhoitaja

Kalm-Koponen, Jaana   koulusihteeri 

Koivumaanaho, Henriikka koulunkäyntiavustaja

Lahe, Laura koulunkäyntiavustaja

Koskipää, Vilma koulukuraattori

Paju, Heidi  koulunkäyntiavustaja

Väliaho, Julius koulupsykologi

Östman Heli  koulunkäyntiavustaja

 

01.11.2022 16:00