Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Opetusta on keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Tervetuloa kouluun -opas

Toisluokkalaisen opas

Kuudesluokkalaisen opas

Painotettu opetus

Merilahden peruskoulussa tarjotaan painotettua opetusta Liikunnassa ja Luonto- ja tiede opetuksessa.


Kielirikasteinen opetus

Suppeampi kaksikielinen eli kielirikasteinen opetus on perusopetusta, jossa vähintään 10-25 % eri oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin suomeksi. Koulujen opetussuunnitelmassa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida oppilaita opittavan kielen käyttöön ja kehittää oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti. Kielirikasteinen opetus soveltuu kaikille oppilaille. Kielirikasteiseen opetuksen hakeutuessa ei järjestetä soveltuvuuskoetta.


Merilahden peruskoulun valinnaisaineet

Merilahden peruskoulun valinnaisaineopas 2021-2023

Merilahden peruskoulun valinnaisaine ohjeet


11.08.2022 13:52