Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Munkkivuoren ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja on 2022-2023 Maria Hahtomaa.  

Johtokunnan jäsenet

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja 1/23

Johtokunnan pöytäkirja 3/22

Johtokunnan pöytäkirja 2/22

Johtokunnan pöytäkirja 1/22

Johtokunnan kokousten pöytäkirjat tuodaan tälle sivulle pöytäkirjojen tarkastamisen jälkeen. Alkuperäiset kokouspöytäkirjat ovat luettavissa koululla. 
23.03.2023 10:15