Suoraan sisältöön

Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan pöytäkirja 2/2022

Aika

Tiistai 24.5.2022 klo 17.30

Paikka

Munkkivuoren ala-aste
henkilökunnan taukotila, päärakennus

Läsnäolijat

Maria Hahtomaa – puheenjohtaja
Rosetta Halonen-Mattila
Jenni Karisto
Elina Korhonen
Petri Laine
Jorma Tonteri
Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Korhosen ja Jenni
Kariston.

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Esityksen mukaan.

Pykälän käsittelyn jälkeen oppilasedustajat kutsuttiin mukaan kokoukseen.

3§ Munkkivuoren ala-asteen koulun toimintakertomuksen hyväksyminen Lv. 2021-2022

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 toimintakertomuksen.

Päätös:
Esityksen mukaan.

Johtokunnan oppilasedustajat poistuivat kokouksesta 3§ käsittelyn
aikana.

4§ Lukuvuoden 2022-2023 lauantai-työpäivä ja koulukohtainen vapaapäivä

Päätösehdotus:
Johtokunta keskustelee ja päättää lukuvuoden 2022-2023 lauantai-työpäivästä ja
koulukohtaisesta vapaa-päivästä.

Päätös:
Johtokunta päätti, että Munkkivuoren ala-asteen koulukohtainen lauantai-työpäivä
pidetään 26.11.2022 ja sitä korvaava vapaapäivä pidetään 19.5.2023.

5§ Ilmoitusasiat

Koulunkäyntiavustaja Jussi Lampi on pyytänyt eroa Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan
varajäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen.

6§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ti 27.9.2022 klo 17.30 ( alustava )

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.

Vakuudeksi:

Maria Hahtomaa
puheenjohtaja

Jenni Karisto
pöytäkirjantarkastaja

Elina Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri

25.05.2022 14:37