Suoraan sisältöön

Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan pöytäkirja 3/2022

Aika

Tiistai 27.9.2022 klo 17.30

Paikka

Munkkivuoren ala-aste
Henkilökunnan taukotila

Läsnäolijat

Maria Hahtomaa – puheenjohtaja
Camilla Gabler
Rosetta Halonen-Mattila
Jenni Karisto
Elina Korhonen
Petri Laine
Jorma Tonteri
Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Camilla Gablerin ja Petri Laineen.

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Esityksen mukaan

3§ Munkkivuoren ala-asteen koulun toimintakertomuksen hyväksyminen Lv. 2022-2023

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelman.

Päätös:
Esityksen mukaan

4§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lv. 2023-2024

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää antaa lausunnon lukuvuoden 2023-2024 työ – ja loma-ajoista ja osoittaa sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdottaa vaihtoehtoa 1 lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi.

Johtokunta on kuullut ennen lausunnon antamista sekä henkilökuntaa että oppilaita. Jokaisella koulun oppilaalla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

5§ Perusopetuksen asiakaskokemuskyselyiden 2022 tulokset

Päätösehdotus:
Johtokunta tutustuu asiakaskokemuskyselyn 2022 tuloksiin.

Päätös:
Esityksen mukaan

6§ Munkkivuoren ala-asteen käyttötalous

Päätösehdotus:
Johtokunta keskustelee Munkkivuoren käyttötaloudesta

Päätös:
Esityksen mukaan

7§ Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

8§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ti 21.3.2023 klo 17.30 ( alustava )

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44


Vakuudeksi:

Maria Hahtomaa
puheenjohtaja

Camilla Gabler
pöytäkirjantarkastaja

Petri Laine
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri
28.10.2022 13:55