Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Raumantien toimipiste: Kanslia ja luokat 1-4 

Raumantie 2, 00350 Helsinki
PL 35301, 00099 Helsingin kaupunki
Kanslia puh. 09 310 44099
Opettajainhuone puh. 09 310 29126

Laajalahdentien toimipiste: Luokat 5-6

Laajalahdentie 23 (ns. IBM-talo), 00330 Helsinki
PL 35301, 00099 Helsingin kaupunki
Talovastaava Juha Kettunen, puh. 09 310 44150
Luokat puh. 09 310 20245

Rehtori

Mirja Pere
puh. 09 310 82240
mirja.pere@hel.fi tai Wilma

Apulaisrehtori

Merja Ahonen
puh. 040 867 6732
merja.ahonen@edu.hel.fi tai Wilma

Koulusihteeri

Johanna Kosola
puh. 09 310 27693
johanna.kosola@hel.fi tai Wilman kautta

Kohdevastaava (kouluisäntä) 

Petri Niemelä
puh. 050 401 3755 

Opettajat ja koulunkäyntiavustajat

Opettajat ja koulunkäyntiavustajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

Raumantien toimipiste, puh. 09 310 29126
Laajalahdentien toimipiste, puh. 09 310 82243

Laaja-alaiset erityisopettajat (ELA) 

Luokat 1-2
Tarja Hentsius-Luoto
puh. 09 3107 2192
tarja.hentsius-luoto@edu.hel.fi tai Wilma

Luokat 3-6
Nina Berg
puh. 09 310 82245
nina.berg@edu.hel.fi tai Wilma

Terveydenhoitaja

Mia Mäkelä
vastaanotto ma-pe (pois parillisten viikkojen keskiviikot)
puh. 050 310 5574 tai Wilman kautta

Koulupsykologi

Lauri Janhunen 
puh. 09 310 71945 tai 050 512 5090
lauri.janhunen@hel.fi tai Wilma

Koulukuraattori 

Satu Sinisalo
puh. 09 310 86938
satu.sinisalo@hel.fi tai Wilma

Johtokunnan puheenjohtaja

Mika Niemi
puh. 040 777 9167
mika.niemi@veho.fi

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja

Paula Sarkki
paula.sarkki@uc-media.net

Koulun keittiö 

Palmia
puh. 040 353 3985 

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori

Anni Löppönen
puh. 09 310 82249 / 040 5319718
anni.lopponen@hel.fi11.08.2022 12:29