Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[6.8.2022] Lukuvuosi 2022-2023 alkaa to 11.8.2022

Kesäloman jälkeen on aika palata jälleen koulutyön pariin. Uusi lukuvuosi 2022-2023 käynnistyy torstaina 11.8.2022. Ensimmäinen, lyhyt kouluviikko käydään koulua seuraavin aikatauluin:

Torstai 11.8.2022

1. luokkalaiset tulevat koulun pihalle klo 8.15. Rehtorit ovat vastaanottamassa uusia ekaluokkalaisia alatalon pikkupihalla ja ohjaamassa heitä oikeisiin ryhmiin. Koulupäivä uusilla 1. luokkalaisilla päättyy klo 12.00. Iltapäivätoiminnassa aloittavien ekaluokkalaisten osalta iltapäivätoiminnan ohjaajat ja 1. luokkien opettajat huolehtivat ekaluokkalaisten turvallisesta siirtymisestä iltapäivätoimintaan. 

2.-6. -luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 9.05. Oppilaat tulevat oman luokkansa välituntipihalle, josta opettajat hakevat heidät luokkiinsa. Koulupäivä päättyy klo 12.00.

7.-9. -luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 9.057.-luokkalaiset kokoontuvat Ylätalon pihalle, jossa heidät jaetaan luokkaryhmiin. 8.-9. -luokkalaiset siirtyvät omiin ryhmänohjausluokkiin, kun kellot ovat soineet. Yläkoululaisten (luokat 7-9) koulupäivä päättyy klo 13.00.

Uudet oppilaat, jotka eivät vielä tiedä omaa opettajaa tai luokkaansa, tulevat klo 9.00 Alatalon pääovelle (Yläkivenrinne 6). Heidät ohjataan siitä omiin luokkiinsa.

Perjantai 12.8.2022 

1.-6. -luokkalaisilla klo 9.05-12.00

7.-9. -luokkalaisilla klo 9.05-13.00

 

Maanantaina 15.8.2022 aloitetaan lukujärjestyksen mukainen opiskelu. Luokanopettajat ja ryhmänohjaajat jakavat lukujärjestykset ensimmäisten koulupäivien aikana sekä tiedottavat koulun aloitukseen liittyvistä asioista tarkemmin. 

Piha-alueen rakennustyöt ovat vielä osittain kesken, joten oppilaiden kanssa on hyvä kotona keskustella turvallisesta kouluunkulkemisesta ja varovaisuuden noudattamisesta koulumatkalla. Luokissa käsitellään turvallista koulumatkaa ja kerrotaan poikkeusjärjestelyistä piha-alueella. Piharemontti valmistuu arviolta syyskuun aikana.


[8.7.2022] Soveltuvuuskoe suomi-venäjä -opetukseen 4.8.2022

Kaksikielisen suomi-venäjä -opetuksen soveltuvuuskoe pidetään to 4.8.2022 klo 9.00 alkaen Myllypuron peruskoulun Ylätalossa (Yläkivenrinne 4). Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua vain kokeeseen ennalta ilmoittautuneet hakijat, hakuaika päättyi 22.7.2022 klo 12.00. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen. 


[18.6.2022] Lukukausi 2022-2023 alkaa to 11.8.2022

Lukuvuoden 2022-2023 opetus alkaa to 11.8.2022. Tarkempi alkamisaikataulu eri luokilla ilmoitetaan myöhemmin.
Koulun kanslia on suljettu 24.6.-31.7.2022.

Mukavaa kesänaikaa kaikille!


[26.4.2022] Täydennyshaku kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen

Täydennyshaku vapaille oppilaspaikoille kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen alkaa 2.5.2022. Hakuaika päättyy 22.7.2022 klo 12.00. Myllypuron peruskoulussa täydennyshaussa voi pyrkiä kaksikieliseen opetukseen 1.-7. luokille. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan joko sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla paperilomakkeella, joka toimitetaan Kaskoon. Soveltuvuuskoe suve-opetukseen pyrkiville järjestetään elokuussa to 4.8.2022 ennen syyslukukauden alkua.

Lisätietoa kaksikieliseen opetukseen hakemisesta ja linkit lomakkeisiin:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen

More Information in English

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/what-how/basic-education-in-different-languages/admissions


[30.3.2022] Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.–2.-luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2022–2023 koululaisten iltapäivätoimintaan on 21.3.–22.4.2022.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/haku-iltapaivatoimintaan-on-alkanut?pd=v

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät hel.fi/iltapaivatoiminta.

***

Ansökan till eftermiddagsverksamheten har börjat

Nu är det dags att söka till eftermiddagsverksamheten för skolelever. Elever i årskurs ett och två samt elever som får specialstöd på högre klasser kan söka till eftermiddagsverksamheten. Staden ordnar verksamheten tillsammans med organisationer och privata serviceproducenter. Ansökningstiden för läsåret 2022–2023 till eftermiddagsverksamheten infaller 21.3–22.4.2022.

https://www.hel.fi/uutiset/sv/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ansokan-till-eftermiddagsverksamheten-har-borjat

Platserna för eftermiddagsverksamheten samt anvisningar finns här. 

***

Application starts for after-school activities

The time has come to apply for schoolchildren’s after-school activities. The after-school activities are available for pupils in the 1st and 2nd grades and pupils with special needs in higher grades. The City implements the activities together with organisations and private service providers. The application period for after-school activities in the school year 2022–2023 is from 21 March to 22 April 2022. 

https://www.hel.fi/uutiset/en/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/application-starts-for-after-school-activities

You can find after-school activity locations and application instructions here.


[16.1.2022] Soveltuvuuskokeet kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen

Soveltuvuuskokeet Myllypuron peruskoulun kaksikieliseen suomi.venäjä -opetukseen pidetään ti 1.2.2022 klo 9.00 alkaen Alatalolla (Yläkivenrinne 6). Soveltuvuuskokeessa on sekä suomen- että venäjänkielisiä tehtäviä. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan ennakolta ilmoittautumislomakkeella (Myllypuron peruskoulu > opetus > lomakkeet > ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen).

 Ilmoittautumislomake


[16.1.2022] Koulutulokkaiden tiedotustilaisuus to 20.1.2022

Tiedotustilaisuus tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidetään to 20.1.2022 klo 17.00 Teamsin välityksellä. Teams-kokoukseen pääset liittymään alla olevan linkin avulla:


[26.9.2021] Koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon

Ylätalon vanhan osan remontin valmistuttua koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon (Yläkivenrinne 4). Rehtorien ja koulusihteerien kansliat ovat Ylätalon 1. kerroksessa. Alakoulun koulusihteeri on torstaisin Alatalolla (Yläkivenrinne 6).
Oppilashuollon (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitajat) vastaanottotilat ovat Ylätalon 2. kerroksessa. 


[5.8.2021] Lukuvuosi 2021-2022 alkaa ke 11.8.2021

Lukuvuoden 2021-2022 opetus alkaa keskiviikkona 11.8.2021 eri luokkatason oppilailla seuraavan aikataulun mukaan:

1.-luokkalaiset ilmoittautuvat klo 8.00-8.15 välisenä aikana rehtoreille Alatalon pikkupihalla (Yläkivenrinne 6, leikkipuiston vieressä). Tämän jälkeen he siirtyvät luokanopettajan johdolla omaan luokkatilaansa. 1.-luokkalaisten koulupäivä päättyy klo 12.00.

2.-6. -luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 9.05. Oppilaat tulevat oman luokkansa välituntipihalle, josta opettajat hakevat heidät luokkiinsa. Koulupäivä päättyy klo 12.00.

7.-9. -luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 9.05. 7.-luokkalaiset kokoontuvat Ylätalon pihalle, jossa heidät jaetaan luokkaryhmiin. 8.-9. -luokkalaiset siirtyvät omiin ryhmänohjausluokkiin, kun kellot ovat soineet. Yläkoululaisten (luokat 7-9) koulupäivä päättyy klo 13.00.

Uudet oppilaat, jotka eivät vielä tiedä omaa opettajaa tai luokkaa, tulevat klo 9.00 Alatalon pääovelle (Yläkivenrinne 6). Heidät ohjataan siitä omiin luokkiinsa.

Torstaina 12.8 ja perjantaina 13.8. on koulua seuraavasti:

1.-luokkalaisilla klo 8.15-12.00

2.-6. -luokkalaisilla klo 9.05-12.00

7.-9. -luokkalaisilla klo 9.05-13

Maanantaina 16.8.2021 aloitetaan lukujärjestyksen mukainen opiskelu. Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!


[15.3.2021] Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.   

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Lisätietoa suomeksi

More Information in English


06.08.2022 14:22