Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Opiskele, yritä, iloitse, kunnioita, välitä!

Myllypuron peruskoulun toiminta-ajatus:

Myllypuron peruskoulussa opiskellaan iloiten ja eletään yhdessä yrittäen, moninaisuutta kunnioittaen sekä toisistamme välittäen.

Koulumme on yhtenäinen peruskoulu luokille 1–9. Oppilas voi käydä samaa koulua ensimmäiseltä luokalta peruskoulun viimeiseen luokkaan asti.

Alueelliset erityisluokat ovat monimuotoluokkia, joihin tulee oppilaita Itä-Helsingin alueelta. Monimuotoluokkia on sekä ylä- että alakoulussa. Sekä ala- että yläkoulussa on valmistavan opetuksen ryhmä.

Toimimme kolmessa toimipisteessä:

Alatalossa  (Yläkivenrinne 6 )

Paviljongissa (Yläkivenrinne 6)

Ylätalossa (Yläkivenrinne 4)

 

Kaksikielinen opetus

Koulussamme tarjotaan laajamittaista kaksikielistä opetusta kielissä suomi-venäjä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan sekä suomen että venäjän kielen taito kehittyy tasavahvana. Opetuksessa käytetään venäjän kieltä suomen kielen rinnalla lähes kaikissa oppiaineissa. Venäjän kielen osuus opetuksesta on n. 25%.

Opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella. Koulutulokkaitten soveltuvuuskoe on tammi-helmikuun vaihteessa. Muille luokille hakevien koe järjestetään elokuussa ennen koulun alkua. Kokeessa testataan sekä suomen että venäjän kielen taito. Oppilaan tulee saavuttaa kummassakin kokeessa vähintään puolet pistemäärästä, jotta hän tulee valituksi kaksikieliseen opetukseen. Kokeeseen ei tarvitse valmistautua erikseen. Koulutulokkaan kokeessa testataan suullista kielitaitoa ja kuullun ymmärtämistä.


Koulun sisäinen painotus

Koulussamme voi opiskella A1-kielenä 1. luokalta alkavaa varhennettua venäjää. Opetus on tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille.

5.–6.-luokilla painotetaan osana valinnaisuutta taito- ja taideaineita (liikunta, musiikki, kuvataide tai käsityö). Oppilas voi valita perustuntien lisäksi yhden taito- tai taideaineen painotetuksi oppiaineeksi, ja hän saa kyseisessä oppiaineessa syventävää opetusta kahden lukuvuoden ajan.

7.–9.-luokilla painotetaan oppilaanohjausta siten, että kullakin luokka-asteella on yksi ylimääräinen ohjaustunti, joka toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla.10.08.2022 10:17