Suoraan sisältöön

Opetus

Koulun opetussuunnitelma ohjaa opetustyötä. Siihen on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Luokilla 1–6 on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Luokilla 7-9 opetuksesta vastaavat pääsääntöisesti aineenopettajat. Jokaisella luokalla on kuitenkin oma ryhmäohjaaja, joka huolehtii yhdessä huoltajien kanssa koulunkäynnin sujumisesta. Luokilla 7-10 ryhmäohjaukseen on varattu oma oppitunti, jonka aikana ryhmänohjaaja työskentelee yhdessä luokan kanssa.

7.-9.-luokilla opiskellaan jaksojärjestelmässä. Jaksoja on yhteensä neljä, joka tarkoittaa sitä, että lukujärjestykseen voi tulla muutoksia aina jakson vaihtuessa.

Painotettu opetus
Koulussa tarjotaan kaksikielistä opetusta suomi-venäjä, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Koulussamme voi opiskella A1-kielenä 1. luokalta alkavaa varhennettua venäjää. Opetus on tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille.

4.-luokalla oppilaiden opintoihin kuuluu kaksi valinnaiskurssia. Koulumme valinnaiskursseja ovat soveltava matematiikka, arjen ympäristötieto, draama ja retkeily.

5.–6.-luokilla painotetaan osana valinnaisuutta taito- ja taideaineita (liikunta, musiikki, kuvataide tai käsityö). Oppilas voi valita perustuntien lisäksi yhden taito- tai taideaineen painotetuksi oppiaineeksi, ja hän saa kyseisessä oppiaineessa syventävää opetusta kahden lukuvuoden ajan.

7.–9.-luokilla painotetaan oppilaanohjausta siten, että kullakin luokka-asteella on yksi ylimääräinen ohjaustunti, joka toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla.27.10.2022 13:41

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma