Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa on perusta oppilaan kouluarjen sujumiselle. Kaikessa yhteistyössä pyritään avoimuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen.

Jokaisella luokkatasolla on ainakin yksi vanhempainilta lukuvuodessa. Lisäksi voidaan järjestää kaikille koulun vanhemmille suunnattuja teemavanhempainiltoja. Luokanopettaja/ryhmänohjaaja tarjoaa huoltajalle ainakin yhden tapaamismahdollisuuden joka lukuvuosi.

Huoltajille laaditaan vuosittain lukuvuositiedote. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan Wilman välityksellä.

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys.24.02.2021 13:43