Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Useissa peruskouluissa 6. – 9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Pakilan yläasteella opetus toteutetaan neljässä noin kahdeksan viikon mittaisessa jaksossa. Seitsemänsillä luokilla taito- ja taideaineiden välys opiskellaan joko syksyllä tai keväällä.

Jaksotustaulukko opetuksen sijoittumisesta lukuvuoteen löytyy tämän linkin kautta -> Jaksotustaulukko (pdf) 


Painotettu opetus
Pakilan yläasteella tarjotaan painotettua opetusta liikunnassa ja musiikissa. Painotettuun opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Tämän lisäksi opetuksessa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja kuvaamataide.


Valinnaisuus

8. ja 9. vuosiluokille tarjolla olevat kurssit -> Valinnaisesite
31.01.2022 15:27

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma