Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Vanhempainiltoja järjestetään lukuvuosittaina seuraavasti:

uusien 7.luokkalaisten info 29.10. klo 18, Teams Live Event


Sähköinen reissuvihko Wilma on keskeinen työkalu kodin ja koulun yhteydenpidossa.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista.

Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistykset järjestävät tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia lisätukena koulun viralliselle päätöksentekoelimelle, johtokunnalle. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa tukea oman lapsen kasvatukseen.

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys on vuodesta 1996 lähtien ollut aktiivisesti mukana kodin ja koulun yhteistyössä vanhempien, koulun ja lasten tukemiseksi koulutyössä ja kasvatuksessa. Tarkemmat tiedot yhdistyksestä löytyvät verkkosivuilta

09.10.2020 13:48