Suoraan sisältöön

Kaksikielinen opetus saame-suomi

Onko äidinkielesi saame ja haluat suorittaa perusopinnoistasi noin puolet saamen kielellä? Ulottuvatko sinun sukusi juuret Lappiin, onko saamelainen kieli ja kulttuuri perheellesi tärkeä?

Pasilan peruskoulussa voit opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla esikouluikäisestä alkaen. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskelet noin puolet opinnoistasi saameksi, muilta osin opiskelet suomeksi. Luokalle ei ole erikseen minkäänlaista pääsykoetta eikä saamen tarvitse olla sinun äidinkielesi vaan opetukseen voivat hakea kaikki saamen kielestä kiinnostuneet ja sen vaikutuspiirissä kasvaneet lapset. Jos tulet Helsingin ulkopuolelta, voi Pasila silti olla sinun koulusi. Helsinkiläiset ovat kuitenkin etusijalla oppilaita valittaessa. Oppilaita otetaan luokalle 24.

Saamenkielinen opettaja toimii luokanopettajana, osa opetuksesta tapahtuu yhdessä oman vuositason ryhmässä, tällöin on mahdollista myös kahden opettajan (saame ja suomi) yhteistyöskentely.

Painotettuun opetukseen hakeudutaan tammi-helmikuussa. Katso: Kaksikielinen opetus. Soveltuvuuskoetta ei ole.

Buresboahtin!


Guovttegielat oahpahus sámegiella-suomagiella

Leago eatnigielat sámegiella ja háliidat čađahit vuođđooahpuidat sulaid beali sámegielain? Olletgo du soga ruohttasat Sápmái, leago sámegiella ja -kultuvrra dehálaš bearrašiiddát?

Pasila Vuođđoskuvllaš sáhtát vázzit skuvlla borgemánu 2018 rájes sámegielat luohkás gitta ovdaoahpahusa rájes. Dán guovttegielat luohkás váccat skuvlla sulaid beali sámegillii, ja muđuid suomagillii. Luohkkái ii leat sierra makkárge sisabeassaniskkus iige sámegiella dárbbaš leat du eatnigiellat muhto oahpahussii sáhttet ohcat buot mánát geain lea beroštupmi sámegillii dahje sii leat bajásšaddan sámegiela váikkuhusa siste. Pasila sáhttá leat du skuvlla vaikke boađát Helssega olggobealde. Helssetlaččat leat goittotge ovdasajis oahppiid válljedettiin. Luohkkái váldet 24 oahppi.

Sámegielat oahpaheaddji doaibmá luohkkáoahpaheaddjin, oassi oahpahus lea ovttas iežat jahkedási joavkkus, dalle lea vejolaš maiddái guovtti oahpaheaddji (sáme- ja suomagiella) ovttasbargu.

Deattuhuvvon oahpahussii ohcan lea ođđajagi-guovvamánu (gč. Kaksikielinen opetus Heivvolašvuođaiskkus ii leat. Giđđat 2018 oahpahussii sáhttá ohcat maŋŋelisge giđđat.

Bures boahtin!09.11.2020 10:51