Suoraan sisältöön

Kielikylpy

Pasilan peruskoulun yläkoulussa noin puolet oppilaista opiskelee kielikylpyopetuksessa. Kallion ala-asteen kielikylpyoppilaiden koulupolku jatkuu yläkoulun osalta meidän koulussamme.

Seuraavat aineet opiskellaan Pasilassa täysin ruotsiksi:

  • biologia
  • maantieto
  • terveystieto
  • kuvataide
  • historia
  • yhteiskuntaoppi
  • ruotsi

Lisäksi oppilaat opiskelevat noin puolet matematiikan ja fysiikan opinnoistaan ruotsiksi.

Koulumme kielikylpijänä pääset pulikoimaan Ankkalammessa sekä toimimaan luontevasti niin kaksikielisessä Helsingissä kuin muuallakin ruotsinkielisessä Suomessa. Pääset myös luomaan yhteyksiä naapurimaahamme Ruotsiin ja tutustumaan ystäväkoulumme Gåvsta skolan oppilaisiin ja kouluarkeen.

Yhdeksännen luokan päättötodistuksen lisäksi saat Pasilasta mukaasi vahvan kielitaidon,  syvän kulttuurintuntemuksen, juuri sinunlaisesi kaksikielisen identiteetin sekä halutessasi myös mahdollisuuden jatkaa toisen asteen opintoja molemmilla kotimaisilla kielillä.
16.02.2018 14:51