Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voivat työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja, suomi2-opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulupäivän rakenne:

1. oppitunti klo 8.15-9.00
2. oppitunti klo 9.00-9.45
    välitunti klo 9.45-10.00
3. ja 4. oppitunti klo 10.00-12.00 (sisältää 30 min ruokatauon)
    välitunti klo 12.00-12.30
5. oppitunti klo 12.30-13.15
6. oppitunti klo 13.15-14.00
    välitunti klo 14.00-14.15
7. oppitunti klo 14.15-15.0012.01.2021 12:22

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma