Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi, saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa. Lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä.

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Usein lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea pienillä arjen toimilla. Jos tarve vaatii, on koulussa apuna myös terveydenhuollon, sosiaalityön, oppimisen tuen sekä psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisia.

Opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät yhteystieto-osiosta.07.10.2020 15:54