Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Koulussamme toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Sähköinen reissuvihko Wilma on keskeinen työkalu kodin ja koulun yhteydenpidossa. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja muista koulun asioista. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista mm. poissaoloista.

Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Syyslukukauden alussa vanhemmat tapaavat luokanopettajan vanhempainillassa. Marras-joulukuussa pidetään arviointikeskustelu yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken. Tammikuussa järjestetään vanhempainilta valinnoista, kuten soveltuvuuskokeet ja kielivalinnat. Toukokuussa on vanhempainilta koulutulokkaiden vanhemmille. Lisäksi opettajat pitävät yhteyttä koteihin puhelimitse, viestein sekä tarpeen tullen henkilökohtaisin tapaamisin.24.02.2021 14:23